Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Uudessa työaikalaissa paljon kysymysmerkkejä – "Aikaisempaan nähden ollaan ongelmissa"

Uusi työaikalaki on aiheuttanut harmaita hiuksia työsuojeluviranomaisille. Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on lähettänyt toukokuussa lausuntopyynnön työneuvostolle viime vuoden alussa voimaan tulleesta työaikalaista.

Lounais-Suomen avin mukaan "lain soveltamiseen liittyvä kansalaispalaute on ollut siinä määrin runsasta, että tällä lausunnolla voidaan olettaa olevan merkittävä vaikutus työpaikkojen käytäntöihin".

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen, joka antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta.

Tarkennusta pyydetään työaikalaissa määritettyyn työajan enimmäismäärään, joka käytännössä korvaa edellisessä laissa olleen ylityömäärän seurannan. Uuden lain mukaan työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana.

– Laki säädettiin sillä lailla, miten työaikadirektiivi sen sanoo. Suomalaisessa mallissa on enemmän lomaa kuin mitä työaikadirektiivissä sanotaan. Miten se otetaan huomioon? Entä perhevapaat tai sairauslomat, jos henkilö sairastaa? Voiko hänellä teettää enemmän ylitöitä kuin sellaisella, joka ei ole sairastanut? Kaikki tällaiset asiat ovat jääneet kirjoittamatta lakiin, sanoo Lounais-Suomen avin juristi Aki Eriksson.

Hänen mukaansa nämä puutteet mahdollistavat työaikakeplottelun työnantajan puolelta.

– Jos on vilpillinen mieli. Aikaisempaan, hyvin tarkkarajaiseen säännökseen nähden nyt ollaan ongelmissa, Eriksson sanoo.

Avin osalta toimintaa vaikeuttaa Erikssonin mukaan se, että viraston tehtävänä on valvoa lakia sillä tavalla kuin lainsäätäjä on asian ajatellut.

– Nyt me emme oikein tiedä, mitä lainsäätäjä on ajatellut. Se vaikeuttaa valvontatyötä.

Eriksson arvelee poliittisen tahdon olleen se, että tehdään mahdollisimman direktiivin mukainen laki ilman mitään kansallista tulkintaa.

– Siitä yleisluontoisuudesta johtuen nämä epämääräisyydet sitten näyttäytyvät lain loppukäyttäjällä. Paljon on ollut lain soveltajalla epätietoisuutta.

"Enimmäistyöaika on lain vastausta vailla"

Työneuvoston sihteerin Jaana Paanetojan mukaan työneuvoston tavoitteena on saada Lounais-Suomen avin pyytämä lausunto aikaiseksi vielä tämän vuoden puolella.

– Hyvin merkittävä ja tärkeä asia se on. Enimmäistyöaika on nyt lain vastausta vailla.

Miksi näin oleelliset asiat ovat jääneet työaikalaissa kysymysmerkeiksi?

– Siinä on joitakin tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Aina, kun tehdään uutta säädäntöä, siihen liittyy tulkinnanvaraisuuksia. Työaikalain toteutus oli todella massiivinen hanke, sanoo työaikalakia valmistelemassa ollut hallitusneuvos Nico Steiner työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Syntyykö jokaisessa lakihankkeessa saman verran tulkintaongelmia? Se vaihtelee. Työaikalaki on haasteellinen, koska työtä tehdään hyvin monimuotoisesti. Toki aina pyritään siihen, että mahdollisimman vähän jäisi työelämään tulkintatilanteita. Ne pyritään ratkaisemaan lainvalmistelussa, mutta enemmän tai vähemmän niitä aina jää. Kaikkea mahdollista ei lainvalmistelussa kyetä ottamaan huomioon.

Lisää joustoa yksilötasolla

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä kertoo, että uusi työaikalaki on parantanut joustomahdollisuuksia yksilötasolla.

– Mutta totta on, että on jonkin verran yritysten näkökulmasta helpotettu sopeutumista kysynnän vaihteluun. Nähtäväksi jää, miten se tulee toteutumaan. Seuraamme hankkeissamme tietyillä sektoreilla uuden työaikalain vaikutuksia. Voimme sitten arvioida, miten asiat ovat edenneet, Härmä sanoo.

Työterveyslaitoksella on käynnissä yli sadantuhannen sote-alan työntekijän työaikaseuranta. Sen tulokset ovat odotettavissa ensi vuoden puolella.