Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kotisairaala Luotsin ex-toimitusjohtajan raskaat rikossyytteet kaatuivat käräjillä – syyttäjä haki elinkautista 96-vuotiaan potilaan murhasta

Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi torstaina yhtä lukuun ottamatta kaikki syytteet saattohoitopalveluita tarjonneen Kotisairaala Luotsin jutussa.

Yrityksen toimitusjohtajana toiminut sairaanhoitaja tuomittiin yhdestä törkeästä väärennyksestä puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen. Oikeuden mukaan mies oli väärentänyt lääkärin allekirjoituksen asiakirjoihin, joilla saatiin apteekista suuri määrä morfiinia.

Syyttäjä haki miehelle elinkautista vankeusrangaistusta 96-vuotiaan potilaan murhasta. Miestä syytettiin myös muun muassa kahden muun potilaan törkeästä pahoinpitelystä.

Lievemmistä rikoksista syytettyinä olivat yrityksen henkilöstöjohtajana toiminut naislääkäri sekä neljä Turun kaupungin entistä tai nykyistä virkamiestä. Myös heidän syytteensä hylättiin.

Turun kaupunki osti Luotsilta muun muassa kotisaattohoitopalveluita vuosina 2011–2014.

Mies kiisti antaneensa lääkkeitä

Murhasyyte liittyi tapahtumiin Turussa marraskuussa 2013. 96-vuotias syöpäsairas mies oli saattohoidossa palvelutalossa, missä Luotsi vastasi hänelle annetusta injektiokipulääkityksestä. Syyttäjän mukaan Luotsin toimitusjohtajana toiminut sairaanhoitaja antoi uhrille useita eri lääkeaineita vastoin tätä hoitaneen lääkärin ohjeita ja ilman lääkärin määräystä, kunnes uhrin hengitys salpaantui, tämä meni elottomaksi ja menehtyi.

Käräjäoikeuden mukaan potilaskertomusmerkintöjen ja todistajana kuullun lähihoitajan kertomuksen perusteella potilas oli kärsinyt tapahtumapäivänä kovista kivuista ja tämän vointi oli entisestään heikentynyt illalla. Mies ei tavoittanut potilaan omaa lääkäriä, jolloin hän soitti yrityksensä henkilöstöjohtajana toimineelle naislääkärille, joka puhelinkonsultaation jälkeen määräsi potilaalle lääkeinfuusion kipuun ja voimakkaaseen limaisuuteen. Käräjäoikeuden mukaan asiassa esitetyllä todistelulla tuli yksiselitteisesti selvitetyksi, että lääkärin määräämät lääkkeet olivat potilaan oireiden perusteella tarpeellisia.

Mies lähti valmistamaan lääkeinfuusion Luotsin tiloihin. Kun mies palasi, hän ehti kertomansa mukaan tarkistaa kanyylin suoniyhteyden 100 millilitran keittosuolaliuospussilla, jonka tippuessa potilas oli jo kuollut. Hän kiisti antaneensa potilaalle ollenkaan lääkkeitä.

Oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta ei tehty

Käräjäoikeuden mukaan potilaskertomusmerkinnät sekä todistajien lausunnot viittasivat vahvasti siihen, että mies oli lääkinnyt potilasta Luotsin lääkärin määräämillä lääkeaineilla. Potilaalle ei kuitenkaan tehty oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, koska terveyskeskuslääkäri ei nähnyt siihen tarvetta. Hän oli potilaan sairauskertomusmerkintöjen perusteella todennut, että kuolema oli potilaan oireet ja taustan huomioon ottaen odotettu ja täysin selvä.

Hoitava lääkäri puolestaan kertoi, että olisi määrännyt oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tehtäväksi, jos olisi tiennyt, että toinen lääkäri oli määrännyt potilaalle lääkkeitä. Hoitava lääkäri sanoi, ettei saanut tätä tietoa.

Käräjäoikeuden mukaan miehen suorittama hoitotoimenpide olisi voinut aiheuttaa potilaalle hengityslaman ja sitä kautta kuoleman jouduttamisen, jos lääkeinfuusio olisi tiputettu potilaaseen puolessa tunnissa. Tästä ei kuitenkaan saatu näyttöä suuntaan tai toiseen.

– Esitetyn näytön perusteella vähintään yhtä todennäköisenä voidaan pitää sitä, että (potilaalle) annettu lääkitys on ollut kivun ja muiden oireiden lievittämiseksi tarpeellinen ja lääkärin määräyksen mukaan toteutettu hoitotoimenpide, jolla ei ole ollut vaikutusta (potilaan) kuolemaan tai hänen terveydelliseen tilaansa, oikeus katsoi.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että miehen suorittamilla hoitotoimenpiteillä olisi ollut syy-yhteys potilaan kuolemaan tai että mies olisi niillä vahingoittanut potilaan terveyttä tai saattanut tämän tiedottomaan tai muuhun tilaan. Näin ollen syyte oli hylättävä, oikeus katsoi.

Käräjäoikeus: Kipupumppu oli suunniteltua kivunhoitoa

Murhan lisäksi miestä syytettiin muun muassa kahden potilaan törkeästä pahoinpitelystä. Ensimmäisessä tapauksista mies oli mennyt hoitamaan saattohoidossa ollutta uhria tämän kotiin.

Syytteen mukaan mies laittoi tajuttomana olleelle uhrille ilman lääkärin määräystä kipupumpun, johon hän laittoi morfiinia ja toista lääkeainetta. Näin ollen mies teki täysin puolustuskyvyttömälle uhrille ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoitti uhrin terveyttä, aiheutti kipua tai saattoi uhrin tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, syytteessä sanottiin.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa näytettiin, että kipupumppu oli asennettu potilaan lähiomaisen pyynnöstä ja että kysymys oli suunnitellusta kivunhoidosta, josta oli keskusteltu aiemmin Luotsin naislääkärin kanssa. Käräjäoikeus katsoi, ettei mikään esitetty näyttö viitannut siihen, että miehen menettelyn tarkoituksena ja tavoitteena olisi ollut muu kuin potilaan kivun hoitaminen ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Ei ollut lukenut potilaan kirjauksia, antoi väärää lääkettä

Myös toisessa tapauksessa mies meni hoitamaan potilasta tämän kotiin. Syyttäjän mukaan mies antoi tajuttomana olleelle uhrille kahdeksan milligrammaa morfiinia, vaikka uhrilla oli vakava munuaisten vajaatoiminta ja maksakirroosi, ja lääkäri oli merkinnyt potilastietoihin, ettei morfiinia pidä antaa. Syyttäjän mukaan miehen menettelystä koitui uhrille hengenvaarallinen tila.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että mies oli ilman lääkärin määräystä antanut potilaalle morfiinia, vaikka sitä ei olisi lääkärin kirjauksen mukaan saanut käyttää. Oikeuden mukaan mies ei toiminut tilanteessa terveydenhuollon ammattihenkilöltä edellytettävällä tavalla, koska hän ei ollut tutustunut potilasta koskeviin kirjauksiin ennen lääkityksen aloittamista.

Tästä huolimatta oikeus katsoi, ettei asiassa esitetty näyttöä siitä, että potilaalle kertaluontoisesti annettu morfiini olisi vahingoittanut hänen terveyttään, aiheuttanut hänelle kipua tai saattanut hänet hengenvaaralliseen tilaan. Mikään ei myöskään viitannut siihen, että miehen tarkoituksena olisi ollut muu kuin potilaan kivun hoitaminen, oikeus sanoi.

Yhdeksänkymppisen pariskunnan laskutus ei ollut kohtuutonta

Naislääkäriä syytettiin törkeästä kiskonnasta miehen kanssa. Syyttäjän mukaan Luotsi oli laskuttanut yhdeksänkymppistä pariskuntaa kohtuuttomasti. Lisäksi miehen syytettiin saaneen pariskunnan naisen kiintymään itseensä niin, että nainen luovutti miehen nimiin yli 65 000 euron arvoisen henkilöauton.

Syytteen mukaan syytetyt mies ja nainen saivat menettelyllään noin 100 000 euron hyödyn itselleen tai edustamalleen yritykselle.

Käräjäoikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että iäkäs pariskunta olisi ollut hädänalaisessa tilassa tai muuten sopimuskumppaniaan heikommassa asemassa. Näyttöä ei oikeuden mukaan saatu siitäkään, että pariskunnan hoitopalveluista maksamien summien ja vastikkeena saatujen palvelujen välillä olisi ollut selvä epäsuhta. Auton mies oli muutaman kuukauden kuluttua palauttanut pariskunnan naiselle.

Käräjäoikeus: Luotsin toimintaa seurattiin ja valvottiin monin tavoin

Neljää Turun kaupungin entistä tai nykyistä virkamiestä syytettiin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan he laiminlöivät valvonnan, minkä takia Luotsin potilaiden turvallisuus vaarantui.

Syyttäjä viittasi huhtikuussa 2012 annettuun Valviran päätökseen, jonka mukaan Luotsin toiminnassa oli sen sopimuskauden alussa havaittu puutteita henkilökunnan laadussa ja riittävyydessä, kuoleman toteamisessa sekä potilasmerkinnöissä. Käräjäoikeuden mukaan Valviran päätöksessä tuodut puutteet oli kuitenkin otettu huomioon eikä ollut näyttöä siitä, että puutteita olisi jatkossa ollut.

Käräjäoikeus katsoi, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella vastuu ostopalveluna toteutetun saattohoidon valvonnasta oli selkeästi määritelty ja Luotsin toimintaa oli tosiasiallisesti seurattu ja valvottu usealla eri tavalla. Näin ollen myös virkamiesten syytteet hylättiin.