Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Koronaepidemian vaikutukset vaihtelevat selvästi alueittain – lääkärikäyntejä siirretty eniten Uudellamaalla, vähiten Pohjois-Pohjanmaalla

Koronaepidemia on vaikuttanut väestön hyvinvointiin ja palveluihin selkeästi eri tavoin eri puolilla maata, ilmenee syksyn aikana tehdystä FinSote-kyselystä. Alueiden välillä on selviä eroja esimerkiksi siinä, miten hoitokäyntejä on siirretty tai peruttu ja miten epidemia on heikentänyt ihmisten taloudellista ja sosiaalista tilannetta.

Epidemian ja siihen liittyvien rajoitusten vaikutukset lääkärikäynteihin ja arkielämään korostuvat epidemian vakavimmalla alueella eli Uudellamaalla. Itä-Uudellamaalla joka kolmas hoitokäynti lääkärillä tai hoitajalla ei ole toteutunut suunnitellusti maaliskuun alun jälkeen, kun vastaava luku koko maassa on 22 prosenttia.

Vähiten muutoksia suunniteltuihin hoitokäynteihin raportoitiin Pohjois-Pohjanmaalta, jossa luku on noin 15 prosenttia.

– Palvelutarpeiden patoutuminen ja hoidon lykkääntyminen voivat aiheuttaa terveysongelmien syvenemistä ja avutarpeen lisääntymistä pidemmällä aikavälillä, kertoo johtava asiantuntija Anna-Mari Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) tiedotteessa.

Lähes 17 000 vastaajaa

THL:n FinSote-kyselyyn lisättiin syksyllä osio, jossa selvitettiin koronaepidemian vaikutuksia arkielämään ja palveluiden käyttöön. Kyselyyn vastaajat ovat 20 vuotta täyttäneitä ja Suomessa vakituisesti asuvia. Nyt julkaistut tulokset perustuvat marraskuun loppuun mennessä saatuihin 16 600 vastaukseen.

Tulosten mukaan joka viides 20−74-vuotiaista kokee, että koronaepidemia on heikentänyt taloudellista tilannetta vähintään jonkin verran. Taloudelliset vaikutukset eivät rajaudu vain pahimmalle epidemia-alueelle pääkaupunkiseudulle, vaan myös Varsinais-Suomessa ja Lapissa taloudellisen tilanteen heikentyminen on hieman yleisempää kuin maassa keskimäärin.

Sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen ja yksinäisyyden lisääntyminen näkyvät kaikkialla Suomessa. Eniten yksinäisyys tuntuu kuitenkin Helsingissä, missä yli 40 prosenttia vastaajista kokee yksinäisyyden lisääntyneen. Koko maassa näin koki reilu kolmannes vastaajista.

Vastaavasti etätyön lisääntymisessä on suuret alue-erot: helsinkiläisistä etätyötä on lisännyt keskimäärin 74 prosenttia, koko maassa 48 prosenttia.

Erityisesti yli 80-vuotiaiden liikunta vähentynyt

Ikääntyneistä erityisesti yli 80-vuotiaat ovat vähentäneet päivittäistä liikuntaa koronaepidemian vuoksi. Vaikka sosiaaliset rajoitukset koskivat myös 70–80-vuotiaita, he pystyivät todennäköisesti helpommin ulkoilemaan tavanomaiseen tapaan.

– Havainnot huolestuttavat, sillä lyhytkin tauko liikunnassa voi alentaa toimintakykyä, vaikeuttaa arjessa selviytymistä ja lisätä avuntarvetta. Toisaalta noin kymmenellä prosentilla yli 80-vuotiaista liikunta oli jopa lisääntynyt, mikä kertoo, että osalla iäkkäistä on ollut voimavaroja reagoida muuttuneeseen tilanteeseen, toteaa THL:n erikoistutkija Katja Ilmarinen tiedotteessa.

Lisäksi 80 vuotta täyttäneistä 42 prosenttia kertoi yksinäisyyden lisääntyneen, ja joka viides heistä kertoi univaikeuksien ja painajaisten lisääntyneen. Kävi myös ilmi, että ikääntyneet ovat kokeneet paljon huolta koronatartunnan saamisesta.

Toimintarajoitteisilla muuta väestöä vaikeampaa

Kyselyn mukaan koronaepidemia ja sen rajoitustoimet ovat heikentäneet toimintarajoitteisten tilannetta entisestään. Toimintarajoitteisilla tarkoitetaan ihmisiä, joilla vakavia rajoitteita perustoiminnoissa, kuten näkemisessä, kuulemisessa, liikkumisessa, muistamisessa tai oppimisessa

Toimintarajoitteisista ihmisistä useampi kuin muusta väestöstä kertoi hoitokäynnin siirtyneen tai peruuntuneen maaliskuun alun jälkeen. Heistä myös suurempi joukko kertoi kokeneensa enemmän yksinäisyyttä ja taloudellisen tilanteen heikkenemistä.