Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Puheenvuoro | Itä-Suomi hallitusohjelman keskiöön

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 10 kuukautta. Tulevan hallituksen ohjelman sisältöä ollaan jo virittelemässä. Riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat mukana seuraavassa hallituksessa, on Etelä-Savon ja koko itäisen Suomen huolet otettava huomioon seuraavan hallituksen ohjelmassa.

Turvallisuuspolitiikan nopea muutos on tuonut alueelle erityisiä haasteita, joihin viimeistään tulevan hallituksen on vastattava. Ilman elinvoimaista Itä-Suomea alueelle voi syntyä turvallisuuspoliittinen tyhjiö.

Etelä-Savon maakuntaliitto on linjannut keskeiset tavoitteensa seuraavaan hallitusohjelmaan. Tärkein tavoite Etelä-Savon kilpailukyvyn turvaaminen ja investointien saaminen maakuntaan.

Maakunnan saavutettavuus on turvattava. Etelä-Savon ja muiden Itä-Suomen maakuntien yhteisten linjausten mukaisesti on toteutettava raide- ja tieliikenteen investoinnit alueen suhteellisen logistisen aseman vahvistamiseksi.

Huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää poikittaisten tie- ja raideyhteyksien kehittämistä. Perustienpidon ja alemman tieverkon rahoitusta on nostettava. Liikenne12 ohjelman mukaisesti on huolehdittava toimivista päivittäisistä maan sisäisistä liikenneyhteyksistä. Vihreä siirtymä raideliikenteen suuntaan ei onnistu ilman panostusta raideliikenteeseen.

Huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää poikittaisten tie- ja raideyhteyksien kehittämistä.

Etelä-Savolle metsätaloudella on erityisen suuri taloudellinen merkitys. Maan hallituksen on varmistettava EU:n metsään liittyvän lainsäädännön valmistelussa metsätalouden kannattavuus. Luonnon monimuotoisuudesta sekä metsien hiilinieluista huolehtiminen on otettava entistä paremmin huomioon metsiä hyödynnettäessä heikentämättä kuitenkaan metsätalouden kannattavuutta.

Seuraavan hallituksen aikana valmistellaan uusi, vuodesta 2028 alkava EU:n rakennerahasto-ohjelma. Suomen hallituksen on turvattava Itä-Suomen alueellisten kehittämistarpeiden edellyttämä rahoitus. Uusi turvallisuuspoliittinen tilanne on otettava huomioon. Kansallinen julkinen rahoitus erityisesti Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahoitus, on kohdennettava nykyistä oikeudenmukaisemmin koko maahan.

Etelä-Savon harvaan asuttujen alueiden elinvoiman edelleen kehittäminen vaatii tietoliikenneverkon määrätietoista laajentamista. Tietoliikenneyhteyksien avulla edistetään monipaikkaisuutta.

Osaavan työvoiman niukkuus on johtanut työvoimapulaan kaikkialla Suomessa. Etelä-Savossa on huolehdittava osaamisen vahvistamisesta ja koulutuksen kohdentamisesta työvoiman tarpeeseen. Vailla omaa yliopistoa olevassa Etelä-Savossa on edistettävä yliopisto-opetuksen saatavuutta.

Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan vuonna 2023. Vanhenevan ja korkean sairastavuuden alueella rahoituksen riittävyys on keskeinen huoli. Lisätarpeen rahoitukselle tuo alueen kahden sairaalan ylläpitäminen. Etelä-Savon maakuntaliiton tavoitteena on osaltaan tukea Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys.

Energiapolitiikka on suuressa murroksessa, mihin liittyy nopea irtaantuminen Venäjältä tulevasta energiasta. Vihreä siirtymä on toteutettava alueiden erityispiirteet huomioon ottaen. Etelä-Savossa tuulivoiman lisärakentamiseen ei turvallisuussyistä ole edellytyksiä. Vaihtoehtoisten energialähteiden samoin kuin hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet on nopeasti selvitettävä.

Matkailuun liittyy Etelä-Savossa paljon mahdollisuuksia. Kun itäraja on käytännössä sulkeutunut, on luotava uusia tuotteita ja etsittävä uusia asiakkaita. Kansallisia toimenpiteitä on kohdennettava nimenomaan niille alueille, joille Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut matkailulle erityistä haittaa. Jäädytettyjen raja-alueohjelmien rahoitus on suunnattava nopeasti sodan vaikutuksista erityisesti kärsiviin raja-alueiden maakuntiin.

Matkailun tukitoimenpiteet samoin kuin uusien energiamuotojen kartoittaminen ja perustienpidon ja alemman tieverkon toimet voidaan käynnistää nopeasti osana Itä-Suomi pakettia jo ensi syksyn lisäbudjetissa tai vuoden 2023 budjetissa. Nämä toimet sekä muut edellä mainittujen toimet tulee viimeistään sisällyttää seuraavaan hallitusohjelmaan.

Pentti Mäkinen

Maakuntajohtaja

Etelä-Savo