Lukijalta | Yrittäjät tarvitsevat tukea ja osaamista kansainvälisten osaajien rekrytointiin

Osaajapula jarruttaa kasvua kaikenkokoisissa yrityksissä ja väestön ikääntymisen myötä pula entisestään pahenee. Kansainvälisiä osaajia tarvitaan jatkossa kaikenlaisiin työtehtäviin joka puolella Suomea. Tällä hetkellä vain joka kymmenennellä pk-yrityksellä on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.

Yrityksille on annettava nykyistä enemmän tietoa ja neuvontaa ulkomaalaisen työvoiman palkkaamiseksi. Tähän tarvitaan työvoimahallinnon, oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyötä. On myös selvitettävä, mitkä tekijät jarruttavat kansainvälisten osaajien rekrytointia.

Työhön ja koulutukseen perustuvaa maahantuloa on sujuvoitettava. Byrokratiaa on kevennettävä ja käsittelyresursseja lisättävä. Lisäksi on varmistettava, että Suomi on houkutteleva maa kansainvälisille työntekijöille perheineen. Tarjolla on oltava koulutusta ja muita peruspalveluita myös muilla kuin kotimaisilla kielillä. Asioinnin paikallisten viranomaisten kanssa on onnistuttava myös englanniksi.

Monet yrittäjät kokevat, että oma kielitaito ei riitä yhteistyöhön ulkomaisten työntekijöiden kanssa. Pk-yritysten yrittäjille ja henkilöstölle onkin tarjottava heille suunnattua kielikoulutusta. Tätä kielikoulutusta voisivat hyödyntää myös pk-yritysten vieraskieliset työntekijät.

Eri koulutusasteiden oppilaitoksissa on oltava tarjolla monipuolinen kielivalikoima, jota on täydennettävä esimerkiksi valtakunnallisella verkko-opetuksella. Myös kansainvälisten osaajien perheille on oltava tarjolla suomen kielen opintojen lisäksi opetusta muillakin kielillä, jotta yhteiskuntaan integroituminen nopeutuisi.

Ukrainan sodan johdosta 37 prosenttia yrittäjistä kertoo tuoreessa Yrittäjägallupissa olevansa valmiita työllistämään ukrainalaisia. Työnantaja voi ottaa ukrainalaisen työhön, jos hänet on rekisteröity ja hänelle on myönnetty tilapäinen suojelu. Mitä enemmän henkilöitä yritys työllistää, sitä vahvemmat palkkaamisaikeet ovat.

Ukrainan sodan johdosta 37 prosenttia yrittäjistä kertoo olevansa valmiita työllistämään ukrainalaisia.

Yrittäjien palkkaamishaluun vaikuttaa varmasti se, että ukrainalaiset ovat yleisesti olleet pidettyjä ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Silti tämä tilanne voi olla monelle yrittäjälle ensimmäinen kerta, kun se palkkaa ulkomaista työvoimaa.

Tärkeää on huomioida myös ukrainalaisten kokema huoli ja ahdistus. Siihenkin tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä ja osaamista.

Marja Vartiainen

Koulutusasioiden asiantuntija

Suomen Yrittäjät

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka