Lukijalta: Liike Nyt Savonlinna vastaa Nyt hirvittää ja Sopimalla maa on rakennettava yleisönosastokirjoituksiin

Arvoisa lukija, ensin on tuotava esille syy Liike Nytin perustamiseen. Se on tiivistetty kysymykseen: Miten päätöksiä voisi tehdä paremmin? Nyt olemme juurikin tämän asian äärellä täällä Savonlinnan seudulla.

Päätöksentekoa on avattava ja tuotava kaikkien saataville, pois suljetuista neuvotteluista. Liike Nytissä keskitymme ongelmien ratkaisuun, vähemmän aatteisiin. Päätöksenteossa on kuultava niitä, joita päätös koskettaa – on kuultava asiantuntijoita ja noudatettava lakia.

Päätöksenteon ei tule pohjautua kabinettisopimuksiin, eikä niitä tule tehdä pienissä päättäjien sisäpiireissä kuten tässä tapauksessa. Liike Nyt haluaa, että päätöksiä on tekemässä isompi joukko ja ne, joihin päätöksillä on vaikutusta.

Maakuntasopimuksesta puheenjohtajien osalta ovat olleet neuvottelemassa vain Keskusta, SDP ja Kokoomus. Pienryhmiä ei kutsuttu neuvotteluun. Ihmetystä on herättänyt, mitä tekemistä on Mikkelin ja Pieksämäen alueiden päättäjillä Itä-Savon alueen kuntayhtymien henkilövalintojen kanssa?

Tässä tapauksessa asian ratkaisee Kuntalain 58 §. Sen 3 momentin mukaan ”kuntayhtymän ja muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen (yhtymävaltuusto ja yhtymäkokous) toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.”

Ratkaisevaa on siis Sosterin jäsenkunnissa annetut äänet, ei maakunnassa annetut äänet.

Yhtymävaltuustossa eri ryhmien esitykset kuntayhtymähallituksen jäseniksi ja paikkajako poliittisten ryhmien kesken olivat lainmukaiset. Sen sijaan ns. maakuntasopimuksen esitys puheenjohtajiston paikkajaoksi ei ollut lainmukainen.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa Liike Nytin ja Perussuomalaisten äänimäärät olivat suuremmat kuin Kokoomuksen. Näin ollen näillä on lain suhteellisuusperiaatteen mukaan parempi oikeus puheenjohtajiston jäsenyyteen kuin Kokoomuksella. Itä-Savossa Kokoomuksen hyväksi ei voi laskea Mikkelin ja Pieksämäen alueella Kokoomuksen saamia ääniä, mikä lienee ollut yksi ns. maakuntasopimuksen virhe.

Kuntayhtymävaltuusto valitsi henkilöt yhtymähallitukseen ja sen puheenjohtajistoon lain mukaan ja jokainen valtuutettu käytti suljetussa lippuäänestyksessä puheenjohtajiston vaalissa omaa harkintaa henkilöiden valinnassa tehtävään.

Mitkään sopimukset eivät voi ylittää valtuutettujen lain mukaista vapaata harkintavaltaa päätöksenteossa. Molemmat kirjoitukset kyseenalaistavat Sosterin yhtymävaltuutettujen roolin. Yhtymävaltuusto käyttää kuntayhtymässä päätösvaltaa ja tällä toimivaltaisella elimellä on oikeus tehdä päätöksiä. Juuri kyseisessä tapauksessa he osoittivat, että kyseessä eivät ole marionetit tai pienen poliittisen eliitin sopimusjunttaukseen osallistuvat henkilöt vaan ratkaisukeskeisesti toimivaltansa rajoissa toimivat valtuutetut.

Liike Nyt ei osallistu henkilöön tai ideologiseen taustaan liittyvään pilkkaamiseen. Olemme yhteistyöliike. Edellytämme, että lakia kunnioitetaan ja toimitaan oikeudenmukaisesti sekä pienempiä ryhmiä kuullen ja yhdessä sopien. Tämä on sitä uutta päätöksentekokulttuuria, jonka toivoisi otettavan käyttöön myös Savonlinnassa. Tervetuloa mukaan Liikkeen toimintaan!

Sanna Metsälä

Varapuheenjohtaja

Liike Nyt Savonlinna

Kommentoi