Lukijalta: Kumppanuuspöytien kattaukset

Valtuutettu Jouni Matilainen (kesk.) on erinomaisella tavalla kiinnittänyt huomiota valtuustoaloitteessaan 24.5. kumppanuuspöytien toiminnan parantamiseen.

Tilaisuuksien osanottajamäärä ja tehdyt esitykset ovat kasvaneet merkittävästi ja kaikista toimenpide-esityksistä ei ehditä käydä riittävästi ja tasapuolisesti keskustelua ajan puutteen takia.

Näin ollen on paikallaan, että toimenpide-esitykset tulee jättää ennen kokousta ja niihin voi tutustua jo ennakkoon mielipiteen muodostamista varten. Toivottavasti silloin saadaan myös kaupungin vastuutaholta selkeä vastaus siitä, että miten aloite tulee etenemään.

Kun toimintapa kirjataan yhteiseksi päätökseksi, niin asian käsittely lähestyy normaalia kokouspöytäkirjamuotoa. Kerran vuodessa voisi kirjata ja päivittää taulukkomuodossa toimenpide-esitysten tilanteet Savonlinnan kylät ry:n sivuille, josta ne olisi löydyttävissä.

Kumppanuuspöytien tämän kevään ansiokkaat ja mittavat muistiot löytyvät järjestön netti-sivuilta. Samoin aiempien vuosien muistiot ja toimenpide-esitykset.

Valtuustoaloitteessa on esitetty myös syksyn kumppanuuspöytäajankohdan pitämistä ennen kaupungin talousarviokäsittelyä. Näin tulee todella toimia, jotta erillistä määrärahaa vaativat esitykset saadaan talousarviokäsittelyihin.

On esitetty kumppanuuspöytäajankohdan pitämistä ennen kaupungin talousarviokäsittelyä.

Tiedän, että ainakin Savonrannalla kuntalaisia kokoontuu jo ennakkoon miettimään kumppanuuspöydässä käsiteltäviä asioita ja esityksiä.

Mielestäni jo tänä vuonna vaalien jälkeen tulisi järjestää ylimääräinen kumppanuuspöytä alueittain koskien kaupungin tulevaisuuden strategiatyötä ja käsittelemään myös viimein taajamien kehittämissuunnitelmien käytännön toimenpiteitä, joista tulisi löytää yksimielisesti muutama toimenpide alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Näiden yhteisesti sovittujen toimenpiteiden etenemistä seurattaisiin vuosittain kumppanuuspöydissä.

Kumppanuuspöydissä tulisi suhtautua erityisen myötämielisesti alueella virinneiden yhdistysten Leader-hankkeisiin, joihin voi saada rahoitusta jopa 70 prosenttia (esim. paikallisten palvelujen kehittäminen). Tämmöisessä hankkeessa talkootyötä on oltava 20 prosenttia ja omarahoitusosuus on vain 10 prosenttia. Aiemmassa aluejohtokuntatyössä tämä ”hankemaailma” oli uutta. Nyt sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää maksimaalisesti, kun käytettävissä olevat kaupungin määrärahat ovat minimaaliset.

Yhteistyötä Piällysmies ry:n kanssa tulee edelleen kehittää. Leader- toiminnan päämääränä on maaseudun monialainen kehittäminen paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeista lähtien.

Toivottavasti kumppanuuspöytien kattaukset saadaan esitetyillä toimenpiteillä vielä herkullisemmaksi ja houkuttelevammaksi. Aluedemokratia ja keskinäinen vuoropuhelu saadaan näin helposti toimimaan näyttävästi myös käytännössä.

Jorma Mattinen

Kerimäen ja Savonrannan aluejohtokuntien ex-esittelijä

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka