Lukijalta: Oppivelvollisuuden laajeneminen toteutettava laadukkaasti

Kuntavaalien keskustelussa on ihmeteltävän vähälle jäänyt keskustelu oppivelvollisuuden laajenemisesta, joka astuu voimaan elokuun alussa. Jo keväällä nyt peruskoulunsa päättäneet olivat velvoitettuja hakemaan toisen asteen koulutukseen tai niin sanottuun nivelvaiheen koulutukseen. Asuinkunnalla on velvollisuus seurata oppivelvollisuuden suorittamista ja osoittaa oppivelvolliselle koulutuspaikka.

Tämä on merkittävä uudistus, joka edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Oppivelvollisuus merkitsee samalla maksutonta koulutusta, joten koulutukseen pääseminen ei ole perheen taloudellisesta tilanteesta kiinni. Se on hyvä asia.

Näen uudistuksessa myös riskinsä, jotka on syytä tunnistaa. Tämä mittava koulutuspoliittinen uudistus maksaa. Valtio on luvannut kompensoida kunnille nämä kustannukset täysimääräisenä. Esitetyt valtion laskelmat ovat kuitenkin asiantuntijoiden mukaan alimitoitettuja. Pahoin pelkään, että valtion kassan rahat eivät riitä ja kuntien taloudelliset velvoitteet siksi tosiasiassa lisääntyvät.

Näenkin riskinä sen, että oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle merkitsee niukkuuden jakamista entisestään tiukoille vedettyyn perusopetukseen. Silloin uudistuksen tavoite syrjäytymisen ehkäisemisestä ja nuorten osaamistason nousemisesta ei pääse toteutumaan. Laadukas perusopetus on myös toisen asteen koulutuksen kivijalka. Sitä paitsi oppivelvollisuuden laajeneminen tuo lisävelvoitteita myös perusopetukseen mm. tehostetussa oppilaanohjauksessa.

Jokainen nuori on niin arvokas, että ansaitsee parhaat eväät yhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen. Siksi kuntapäättäjänä tahdon sitoutua tämän uudistuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.

Kimmo Jaatila

Esitetyt valtion laskelmat ovat kuitenkin asiantuntijoiden mukaan alimitoitettuja.

Kuntavaaliehdokas (kd.)

Savonlinna

Kommentoi