Lukijalta: Kirkkovaltuusto teki päätöksen tilavuokrasta

Kesäkuun 5. päivä ilmestyneessä Itä-Savo-lehdessä kansalaisjärjestöt toivat esille erittäin valitettavan ongelman: seurakunnan perimä tilojen käyttökorvaus on koettu epäoikeudenmukaiseksi ja toimintaa on tästä syystä jouduttu siirtämään tai perumaan.

Itä-Savon jutussa kerrottiin, että päätöksen on tehnyt Savonlinnan Tuomiokirkkoseurakunta. Päätöstä ei tehnyt yksittäinen alue, vaan Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto pitkän keskustelun jälkeen, mutta yksimielisenä.

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan säännöllisesti kokoontuvilta ryhmiltä peritään vuokraa 20 euroa per käyttökerta (max. 4 h). Käyttövuoroja on vuoden 2020 alusta asti voinut hakea erillisellä tilojen käyttövuorohakemuslomakkeella. Hakemuksen yhteydessä on myös ollut mahdollista keskustella vuokran kohtuullistamisesta sekä kompensoimisesta esimerkiksi toimimalla vapaaehtoisena seurakunnan järjestämissä kahvituksissa.

Kirkkovaltuuston päätös tilavuokrien käyttöönotosta tehtiin osana talouden tasapainotusohjelmaa, jolloin sekä luottamushenkilöillä että viranhaltijoilla oli velvollisuus kartoittaa kaikki mahdolliset keinot talouden tasapainottamiseen. Lisäksi kuunneltiin alueiden toivetta luoda koko seurakuntaan yhtenäinen sekä tasa-arvoinen käytäntö. Ennen vuotta 2020 oltiin tilanteessa, jossa eri alueilla voimassa olevien toisistaan poikkeavien käytäntöjen takia osa säännöllisesti kokoontuvista ryhmistä maksoi käyttökorvausta ja osa ei maksanut. Korvauksilla pyritään myös kattamaan tilan käytöstä koituvia siivous- ym. kustannuksia.

Seurakunnan perimä vuokra on alueemme tilavuokratasoa ja tilojen käytöstä syntyviä kustannuksia tarkasteltaessa hyvin kohtuullinen, mutta usein kokoontuvalle ryhmälle se täysin ymmärrettävästi voi nousta korkeaksi. Näissä tilanteissa rohkaisemme keskustelemaan eri vaihtoehdoista seurakunnan kiinteistötoimen kanssa.

Seurakunta haluaa jatkossakin tukea alueemme yhteisöllisyyttä ja tarjota tiloja kaiken ikäisille. Nyt kokoontumisrajoitusten päätyttyä meillä on mahdollisuus taas kokoontua ja haluammekin kannustaa ihmisiä lähtemään liikkeelle ja osallistumaan toimintaan ja tapahtumiin. Seurakunnan tiloissa kokoonnuttaessa noudatetaan edelleen turvavälejä ja maskisuositusta. Kiinteistötoimen työntekijämme huolehtivat tilojen hygieniasta tehostetusti tehden kohtaamisista turvallisia meille kaikille.

Näissä tilanteissa rohkaisemme keskustelemaan eri vaihtoehdoista seurakunnan kiinteistötoimen kanssa.

Hyvää ja siunattua kesää kaikille!

Heli Muhonen

Talousjohtaja

Leena Paintola

Vs. kirkkoherra

Ari Pakomaa

Vs. kiinteistöpäällikkö

Juho Tiainen

Kirkkovaltuuston pj.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka