Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Jonne Tynkkysen mielipidekirjoituksesta

Savonlinnan kaupungin työsuojeluorganisaatio pitää erityisen tärkeänä, että työnantaja huolehtii työturvallisuuslain mukaan sille kuuluvista velvoitteista. Lukijan kirjoituksesta Itä-Savossa 21.5. tuli vaikutelma, että kaupungin sivistystoimen työsuojeluasiassa olisi ollut kyse seitsemästä sähköpostista ja että näiden johdosta olisi päädytty tekemään työsuojeluilmoitus sivistyslautakunnan puheenjohtajasta. Työsuojeluasiasta on Aluehallintovirasto tehnyt päätöksen sivistyslautakunnan puheenjohtajan tekemään kanteluun.

Työturvallisuuslain 28 §:n mukaan: ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

Työturvallisuuslain soveltaminen koskee Aluehallintoviraston päätöksen mukaan myös luottamushenkilöitä hänen toimiessaan työnantaja-asemassa kaupungin työntekijöihin nähden.

Savonlinnan kaupungilla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun ilmoituksen käsittelystä. Työsuojeluasiaa ryhdyttiin hoitamaan työturvallisuuslain velvoitteiden ja suunnitelmassa kirjatun toimintamallin mukaisesti. Asiaa pyrittiin ratkaisemaan sisäisesti osapuolten kesken järjestämällä suunnitelman mukaisia, sivistyslautakunnan puheenjohtajalle vapaaehtoisia kuulemisia, joissa selvitetään tapahtumien kulku ja sovitaan toimenpiteistä jatkossa. Tähän tavoitteeseen ei päästy. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan kuulemistilaisuudet on järjestetty asianmukaisesti.

Työsuojeluorganisaatio totesi työsuojeluasiaa koskevassa lausunnossaan mm. seuraavaa: Sivistystoimen johtoryhmän kanssa käydyn keskustelun, tehdyn kuulemismuistion sekä kaupunginhallituksen kokouksessa 10.12.2018 kuullun perusteella työsuojeluorganisaation mielestä epäasiallisen kohtelun tunnusmerkeistä täyttyy useita kohtia ja näin ollen työnantajan on pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan asiassa ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella työsuojelupäällikön voitaisiin katsoa ylittäneen toimivaltansa osallistuessaan työsuojeluasian vapaamuotoiseen selvittämiseen eikä lausuntojen voida katsoa muutoinkaan olleen lainvastaisia.

Aluehallintoviraston päätöksessä todetaan, että kaupunginjohtajan ja työsuojeluorganisaation on tullut ryhtyä työturvallisuuslain ja työsuojelun valvontalain velvoittamiin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi.

Avin mukaan selvityksestä ei ole käynyt ilmi seikkoja, joilla sivistyslautakunnan puheenjohtajan väitteet olisi osoitettu toteennäytetyiksi.

Savonlinnan kaupunki on saanut erittäin hyviä tuloksia henkilöstön työhyvinvointikyselyssä. Tulokset on tehty henkilöstön erinomaisella sitoutumisella yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamalleihin. Työsuojeluorganisaatio pitää erityisen tärkeänä, että työnantaja huolehtii työntekijöiden turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä.

Mika Jokinen

Työsuojelupäällikkö

Savonlinnan kaupunki

Pirjo Juuti

Työsuojeluvaltuutettu

Savonlinnan kaupunki

Janne Laine

Kaupunginjohtaja

Savonlinnan kaupunki

Susanna Laine

Henkilöstöpäällikkö

Savonlinnan kaupunki