Lukijalta: Ikäystävälliset toimet hyödyttävät kaikkia

Korona-aika on korostanut ikäihmisten yksinäisyyttä. Yksinäisyyteen voimme vaikuttaa paitsi jokainen henkilökohtaisesti pitämällä yhteyttä sukulaisiimme ja ystäviimme, myös politiikan keinoin parantamalla ikäihmisten elämänlaatua. Kannattaisiko juuri meidän paikkakuntamme olla erityisen ikäystävällinen?

Yhteiskunta voi vaikuttaa yksinäisyyteen lisäämällä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä mahdollistamalla eri-ikäisten, varsinkin nuorten ja lasten, kohtaamista vanhusten kanssa. Erilaiset vanhusten yhteisölliset asumismuodot ovat yksi vielä turhan vähän hyödynnetty mahdollisuus. Niiden lisäksi kohtaamisia voidaan edesauttaa turvallisessa ja toimivassa kaupunkiympäristössä, päiväkotien, lasten kerhojen ja muun harrastustoiminnan puitteissa.

Tämän lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaista huomiota kaikkiin hyvinvointia edistäviin tekijöihin: kaavoituksesta toimeentuloon, työelämän joustoista terveyden edistämiseen, hoivasta joustaviin asumisvaihtoehtoihin ja esteettömyyteen.

Ikäihmisten osuus suomalaisten joukossa kasvaa jatkuvasti yhtä aikaa eliniän odotteen noustessa. Siksi hallitusohjelmankin tavoitteena on, että Suomi olisi jatkossa entistä ikäystävällisempi maa, joka tunnistaa ja varautuu väestön ikääntymisen tuomaan muutokseen. Ikääntyneet eivät ole vain palveluiden kohde, vaan myös valtava yhteiskunnan voimavara. Tavoitteena on, että ikääntyvien toimintakyky paranee, terveiden elinvuosien määrä lisääntyy ja palvelut toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Osaksi muutosta hallitus esittää kauan toivottua uutta viranomaista, vanhuusasiavaltuutettua, joka itsenäisenä ja riippumattomana toimijana seuraisi ikääntyneiden asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista laajasti kaikilla aloilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Uusi viranomainen voisi kannustaa myös eri kaupunkeja ja kuntia tekemään entistä ikäystävällisempiä ratkaisuja omassa arjessaan.

Heli Järvinen

Kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki

Heikki Härkönen

Kansanedustajan avustaja,

kuntavaaliehdokas (vihr.)

Savonlinna

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka