Kauppakamari kehottaa yrityksiä varautumaan kilpailukieltosopimuslain muutokseen – työnantajan on jatkossa korvattava kieltoaika työntekijälle

Entisten työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa siten, että jatkossa työnantajan olisi korvattava entiselle työntekijälleen kiellon kattava työsuhteen jälkeinen aika. Kauppakamari kehottaa yrityksiä varautumaan eduskunnan valiokuntakäsittelyssä olevaan muutokseen, joka olisi tulossa voimaan ensi vuoden alusta.

Työantajan olisi jatkossa maksettava työntekijälle korvaus, joka vastaa 40:tä prosenttia palkasta silloin, kun sopimuksen kesto on korkeintaan puoli vuotta. Jos sopimuksen kesto on pidempi, korvaus kasvaa 60 prosenttiin palkasta. Lakimuutoksen tarkoituksena on karsia työelämästä muita kuin erityisen painavista syistä tehtyjä kilpailukieltosopimuksia.

– Erityisen painavaa syytä arvioitaessa huomiota kiinnitetään työnantajan toiminnan laatuun ja suojan tarpeeseen, joka voi johtua liikesalaisuudesta, työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta tai työntekijän asemasta ja tehtävistä, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä tiedotteessa.

Työnantajalla olisi lakimuutoksen mukaan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus, mutta irtisanomisaika olisi minimissään kolmasosan kilpailukieltoajan pituudesta ja vähintään kaksi kuukautta.

Siirtymäaika on yksi vuosi, jolloin ennen lain voimaantuloa vuoden 2022 alussa sovittuun kilpailukieltosopimukseen sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevia säännöksiä. Aalto-Setälä kehottaa yrityksiä käymään olemassa olevat kilpailukieltosopimukset läpi ja irtisanomaan muut kuin liiketoiminnan kannalta tarpeelliset lain siirtymäaikana, jonka aikana irtisanomisaikaa ei ole.

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka