Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Haja-asutusalueella asuvat voivat joutua eriarvoiseen asemaan energiamurroksessa – Suomen ilmastopaneeli peräänkuuluttaa ilmasto-oikeudenmukaisuuden huomiointia päätöksenteossa

Fossiilisia polttoaineita korvaavan teknologian hinta ja kansalaisen asumismuoto ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sähköistymisen oikeudenmukaisuuteen, kerrotaan Suomen ilmastopaneelin uudessa raportissa.

Raportin mukaan sähköistymisen vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen tulee tunnistaa ja arvioida energian tuotantoa ja kulutusta koskevassa päätöksenteossa.

Energiamurroksessa haja-asutusalueiden asukkailla ja vanhoissa, perusparantamattomissa tai öljylämmitteisissä taloissa asuvilla on riski joutua eriarvoiseen asemaan.

Esimerkiksi liikenteen sähköistyminen tai lämmitysjärjestelmäuudistukset voivat olla toisille hyvinkin reiluja valtion tarjotessa niihin tukia. Toisille taas ne voivat olla saavuttamattomia, koska heillä ei ole energiainvestointeihin tarvittavaa pääomaa.

Uudistuksiin sopeutuminen voi olla vaikeaa, jos asuu alueella, jossa yksityisautoilu on ainoa tarjolla oleva liikkumismuoto ja esimerkiksi asunnon arvo on niin alhainen, että asunnon vaihto on mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa energiamurrokseen kohdistuvat toimet voivat herättää voimakastakin vastusta.

Fossiiliset energian työpaikat vähenevät

Energiajärjestelmien sähköistäminen voi merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Energiamurroksella voi kuitenkin olla moninaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, joiden hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasaisesti yhteiskunnan eri aloille tai eri ihmisryhmien kesken.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa energiamurrokseen liittyvät oikeudenmukaisuusnäkökulmat osataan päätöksenteossa tunnistaa ja huomioida, sitä paremmin epätasa-arvoisuutta aiheuttavia vaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä, sanoo Suomen ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Paula Kivimaa tiedotteessa.

Fossiilisten polttoaineiden tuotannosta elantonsa saavat voivat raportin mukaan kantaa suhteettoman osan energiasiirtymän taakasta. Vaikutukset kohdistuvat tiettyihin elinkeinoihin ja yhteisöihin sekä maihin, jotka ovat riippuvaisia näistä polttoaineista ja energiamuodoista. Puhtaan energian työpaikkoja on tulevaisuudessa todennäköisesti enemmän kuin fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä, mutta korvaukset, edut tai työntekijän oikeudet eivät usein ole samalla tasolla kuin fossiilisten polttoaineiden parissa työskentelevillä.

Toisaalta puhtaaseen energiaan siirtyminen vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin asuinympäristön ja elinolojen parantuessa.

Mineraalien tuotannon haitat on usein ulkoistettu Euroopan ulkopuolelle

Kriittisten metallien ja mineraalien tarve kasvaa entisestään sähköön pohjautuvissa energiantuotantotavoissa.

Materiaaleja käytetään esimerkiksi akkuihin sekä uusiutuvan energian kuten tuulivoiman ja aurinkosähkön tuotantoon. Lisäksi kriittisiä materiaaleja käytetään yhä enemmän myös muilla aloilla ja lähes kaikissa digitaalisuuteen nojaavissa laitteissa, joten niiden oikeudenmukaisuusvaikutukset eivät kohdistu vain energiasektorille.

Kriittisten metallien ja mineraalien tuotannossa ja käytössä on raportin mukaan kiinnitettävä huomiota kaivostuotannon ihmisoikeuskysymyksiin sekä lisääntyviin ympäristöhaittoihin etenkin kansainvälisellä tasolla. Tuotannon haitat on usein ulkoistettu Suomen ja Euroopan ulkopuolelle.

Ilmastopaneelin mukaan kriittiset mineraalit, kuten koboltti, litium ja harvinaiset maametallit, ovat maantieteellisesti epätasaisesti jakautuneita materiaaleja, joilla on suuri taloudellinen merkitys ja joiden tuotantoketjuihin liittyy merkittäviä riskejä.

Suomen potentiaalisista kaivannaisvarannoista suuri osa on Lapissa.

Raportin mukaan paikallisesti on huomattu, että tuki uusiutuvalle energialle voi kadota, kun esimerkiksi tuulivoimaa sijoitetaan ihmisen lähiympäristöön. Toisaalta oikeudenmukaisuuskysymysten huomiointi voi parantaa uusiutuvan energian teknologian laajentamisen paikallista hyväksyntää.

Kaikki eivät voi ottaa käyttöön uusia teknologioita

Yhteiskunnan sähköistyminen vaikuttaa kansalaisiin eri tavalla esimerkiksi tulotasosta, osaamisesta ja asumismuodosta riippuen.

Sähköistymiseen liittyvä teknologioiden käyttäminen ei ole kaikille yhtä helppoa. Teknologioiden käyttöönottoon ja saavutettavuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi varallisuus ja koulutus.

Toisaalta sähköistyminen voi myös korjata nykyiseen energiajärjestelmään liittyviä epäoikeudenmukaisuuksia.

– Sähköistymisen avulla voidaan merkittävästi vähentää päästöjä, ja ilmastonmuutoksen hillinnässä on mitä suurimmassa määrin kyse tulevien sukupolvien oikeuksien turvaamisesta, Kivimaa sanoo.