"Ulkoapäin tulevat odotukset ovat keskeinen vanhempana uupumisen taustalla vaikuttava tekijä" – suomalaisvanhemmat kokevat käsityksen ihannevanhemmuudesta olevan ristiriitainen

Suomalaisvanhemmat näkevät yhteiskunnan asettavan epärealistisia odotuksia vanhemmille, selviää Jyväskylän yliopiston Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -tutkimushankkeen tuloksista. Vanhempien omat käsitykset ihannevanhemmasta poikkeavat koetuista yhteiskunnan ihanteista.

Tutkimuksessa sekä äidit että isät luonnehtivat ihannevanhempaa rakastavana, kärsivällisenä ja kuria pitävänä vanhempana. Vanhemmat katsoivat yhteiskunnan käsityksen ihannevanhemmuudesta sisältävän ristiriitaisia ominaisuuksia ja suorituskeskeisyyttä, sekä ihanteen taloudellisesta menestyksestä. Yhteiskunnan nähtiin ihannoivan vanhempaa, joka on yhtäältä urasuuntautunut, kouluttautunut, varakas ja aikaansaava, mutta toisaalta myös läsnä oleva ja epäitsekäs. Yhteiskunnan nähtiin myös asettavan vanhemmille epärealistisia, kaikkivoipaisuuteen viittaavia ihanteita.

– Aikaisemmissa tutkimuksissamme olemme havainneet, että koetut ulkoapäin tulevat odotukset ovat keskeinen vanhempana uupumisen taustalla vaikuttava tekijä. Nyt raportoidut tulokset antavat lisätietoa siitä, mitä nämä ulkoapäin tulevat odotukset vanhempien itsensä kokemina ovat. Suorituskeskeisten arvojen esiintyminen yhteiskunnan vaateina on ilmiö, jota on syytä tutkia jatkossa laajemminkin, professori Kaisa Aunola ja dosentti Matilda Sorkkila pohtivat yliopiston tiedotteen mukaan.

Keväällä 2018 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 1431 suomalaisvanhempaa eri puolilta Suomea.

– Yllättävää oli, että tutkimuksessa äitien ja isien omat käsitykset ihanneäidistä ja ihanneisästä olivat hyvin samankaltaisia. Myöskin äitien ja isien kokemukset yhteiskunnan ihanteista olivat pitkälti yhteneviä. Erot ihanteissa tulivat näkyviin nimenomaa omien ja yhteiskunnan ihanteiden välillä, ei niinkään äitien ja isien välillä, toteaa tuloksista Juuli Halonen, jonka pro gradu -tutkielma toimi tutkimuksen pohjana.

– On kuitenkin hyvä huomioida, että vanhemmat ovat osaltaan myös itse luomassa näitä yhteiskunnan ihanteita, eli he eivät ole näistä täysin irrallisia, Halonen jatkaa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka