Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

ParkkiPate Oy:lle 75 000 euron sakko – rikkoi säännönmukaisesti yleistä tietosuoja-asetusta

ParkkiPate Oy on saanut Tietosuojavaltuutetun toimistolta 75 000 euron suuruisen seuraamusmaksun tietosuojalainsäädännön vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Rikkomuksissa on ollut kysymys muun muassa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamatta jättämisestä, puutteista tietojen säilytysajan rajoittamisessa sekä rekisteröidyn tunnistamiseen liittyvistä käytännöistä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut useita kanteluja ParkkiPaten toiminnasta. Toimistolle kannelleet ovat pyytäneet rekisterinpitäjältä muun muassa tietoa siitä, mistä heidän henkilötietonsa oli hankittu ja millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Lisäksi hakijat ovat pyytäneet esimerkiksi pääsyä omiin tietoihinsa tai tietojen poistoa.

Tietosuojavaltuutetun tiedotteen mukaan yritys on kieltäytynyt toimittamasta tietoja ennen kuin se on varmistunut pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä. Tunnistamista varten rekisterinpitäjä on vaatinut pyyntöjen esittäjiä toimittamaan muun muassa henkilötunnuksensa ja osoitteensa.

Rekisterinpitäjän näkemyksen mukaan se ei voinut tunnistaa riittävällä tavalla pelkän nimen ja valvontamaksulle annetun asianumeron perusteella, mistä pysäköinninvalvontamaksusta on kysymys.

Tietosuojavaltuutetun mukaan tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti tietoja ei tule pyytää enempää kuin tunnistamista varten on tarpeen. Rekisterinpitäjän olisi pitänyt toteuttaa rekisteröityjen pyynnöt tietoihin pääsystä.

ParkkiPate on myös kertonut valokuvaavansa ajoneuvot sekä säilyttävänsä valokuvat ja jäljennökset valvontamaksulomakkeista kirjanpitotarkoituksiin.

Yritys on katsonut, että esimerkiksi kirjanpitolain lakisääteiset velvoitteet ja mahdolliset tulevat oikeudelliset jatkotoimet ovat estäneet tietojen poistamisen.

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että kuvat ajoneuvosta tai valvontamaksulomakkeet eivät ole sellaisia kirjanpitolain mukaisia tositteisiin liittyviä tietoja, joita pitäisi säilyttää kirjanpitolaissa säädetyn ajan perusteella.

Tietoja ei myöskään voida säilyttää määrittelemätöntä aikaa sen nojalla, että rekisterinpitäjä mahdollisesti tulevaisuudessa päättää saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Puutteita havaittiin myös tavoissa, joilla rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että yrityksen toiminnassa on ollut kysymys yleisen tietosuoja-asetuksen säännönmukaisesta rikkomisesta.

Tietosuojavaltuutettu antoi rekisterinpitäjälle huomautuksen henkilötietojen käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti ja määräsi rekisterinpitäjän muuttamaan käytäntönsä lainmukaisiksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi yritykselle myös edellä mainitun seuraamusmaksun.

ParkkiPaten julkaiseman tiedotteen mukaan GDPR-asiat ovat yritykselle hyvin tärkeitä, ja se ottaa ihmisten yksityisyydensuojaan liittyvät asiat erittäin vakavasti. Tietosuojavaltuutetun päätöksessä on ParkkiPaten mukaan kyse eri tietosuojaperiaatteiden painottamista koskevasta tulkintaristiriidasta. Yrityksen näkemyksen mukaan seuraamusmaksun perusteet ovat kohtuuttomat.

ParkkiPaten mukaan yritys on noudattanut GDPR-asioissa huolellisuutta ja rekisteröityjen oikeuksia, huomioiden kaikki soveltuvat lait.

– Tulemme korjaamaan mahdollisimman pikaisesti seikat, jotka tietosuojavaltuutettu on katsonut toiminnassamme puutteiksi tietosuojavaltuutetun nyt antamien suuntaviivojen mukaisesti, tiedotteessa sanotaan.

ParkkiPate kertoo tiedotteessa, että se tulee mahdollisesti valittamaan annetusta päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Juttua muokattu klo 15.34: lisätty ParkkiPaten tiedotteen kommentit.