Evan tutkimus: Tuloeroja ei katsota yhtä suureksi ongelmaksi kuin aiemmin

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että tuloerot ovat Suomessa kansainvälisesti vertaillen pienet. Toisaalta yli puolet katsoo, että tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet liian suuriksi. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Tuloeroja ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan katsota yhtä suureksi ongelmaksi kuin aiemmin. Tuloeroja liian suurina pitävien osuus on laskenut 15 prosenttiyksikköä huipustaan vuodesta 2016.

– Suomalaisten tuloeroihin liittyvien huolien väheneminen on ollut pitkäaikaista ja laaja-alaista ja se näkyy useissa eri Arvo- ja asennetutkimuksen väittämissä. Kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtunut asennemuutos korostuu, kun verrataan eriarvoisuuden lajeja, sanoo Eva Analyysin Tasa-arvoiset kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

Hän lisää, että suurin muutos tasa-arvoiseen suuntaan on suomalaisten mielestä tapahtunut suhteessa tulonjakoon ja taloudelliseen toimeentuloon.

Vähiten tuloeroista ovat huolissaan 18 - 25-vuotiaat

Tuloeroja ongelmana pitävät jakaantuvat sukupuolen, puoluekannatuksen, iän ja koulutuksen mukaan. Kun naisista reilu kaksi kolmesta pitää tuloeroja liian suurina, miehistä vajaa puolet.

Vasemmistoliiton äänestäjistä yli 90 prosenttia pitää tuloeroja liian suurina, kokoomuksen kannattajista vain hieman yli viidennes.

Ikäryhmistä eniten huolissaan tuloeroista ovat 56–65-vuotiaat, 70 prosenttia, ja tätä vanhemmat, vajaa 70 prosenttia. Sen sijaan 18–25-vuotiaista tuloeroja pitää liian suurina vain reilut 40 prosenttia.

Vailla kolmannen asteen tutkintoa olevista tuloeroja pitää liian suurina yli 60 prosenttia, kun taas korkeakoulutetuista tätä mieltä on alle puolet.

Paras tasa-arvo koulutusmahdollisuuksissa

Kaksi kolmesta arvioi tutkimuksen mukaan tasa-arvon toteutuvan hyvin, kun tarkastellaan väestöryhmien hyvinvointieroja. Niin ikään kaksi kolmesta arvioi, että suomalaiset ovat eriarvoisia asuinkunnittain vertaillen.

Parhaiten tasa-arvo toteutuu suomalaisten mielestä koulutusmahdollisuuksissa. Tätä mieltä on 81 prosenttia suomalaisista.

Tulokset perustuvat viime lokakuussa kerättyihin reilun 2 000 henkilön vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä.

Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka