Hallituksen periaatepäätöstä testaa ja tule -mallista odotellaan edelleen – lain valmistelun päävastuu siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöön

On tarkoitus, että turistit voisivat jatkossa tulla Suomeen myös huonon tautitilanteen maista. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Viivi Salminen, Saila Kiuttu / STT

Hallituksen uusi periaatepäätös maahantulon höllentämisestä eli niin sanotusta testaa ja tule -mallista on valmistumassa pian. STT:n tietojen mukaan periaatepäätös on jo pitkällä, mutta yksityiskohtia vielä viilataan.

STT:n tietojen mukaan uusi periaatepäätös on lähtökohdiltaan erilainen kuin hallituksen aiemmin antama periaatepäätös. Uudessa periaatepäätöksessä asioista ei linjata niin yksityiskohtaisesti kuin aiemmin.

Testaa ja tule -mallilla on tarkoitus helpottaa Suomeen matkustamista ja auttaa ahdingossa olevia matkailuyrittäjiä. Jatkossa matkustusstrategian on tarkoitus pohjautua testaukseen, ei rajojen sulkemiseen.

Suomen EU:n komissiolta saama jatkoaika maahantulorajoituksille Schengen-maista on loppumassa marraskuun 23. päivänä, joten muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ennen sitä.

On tarkoitus, että turistit voisivat jatkossa tulla Suomeen myös huonon tautitilanteen maista, jos heillä on esittää todistus negatiivisesta koronatestituloksesta.

Edellisessä periaatepäätöksessä linjattiin, että riskimaan raja on 25 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa.

STT:n tietojen mukaan raja-arvo on muuttumassa. Jatkossa arvo määriteltäisiin sensuuntaisesti, että viruksen ilmaantuvuuden pitäisi olla esimerkiksi 10 prosenttia enemmän kuin Suomessa.

Hallituksen alkuperäisen linjauksen mukaan testaa ja tule -mallissa riskimaista tulevilta vaaditaan myös Suomessa negatiivinen koronatestitulos, jos matkailijat ovat Suomessa yli kolme päivää. Näin linjataan todennäköisesti myös jatkossa.

Jos matka kestää alle 72 tuntia, ei toista testiä tarvita.

Kuljetusyhtiöiden ei tarvitse kertoa matkustajille Suomen säännöistä

Liikenne- ja viestintäministeriön lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola sanoo, että hallituksen periaatepäätöksen tiedot tarvitaan, jotta hallituksen esitys voidaan viimeistellä.

Alun perin päävastuu lakiesityksen valmistelusta oli liikenne- ja viestintäministeriössä, mutta se on nyt siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriöön. Syynä on se, että lakipaketista on poistumassa kuljetusyrityksiä koskevat velvoitteet.

Ruokola sanoo ministeriöiden päässeen sopuun siitä, että kuljetusyritysten velvollisuudesta kertoa matkustajille Suomen rajoituksista luovutaan.

– Siitä tulevasta paketista poistuu liikenteen palveluista annetun lain osuus. Samalla kun se poistuu, esittelyvastuu siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöön, hän sanoo.

Jos laki olisi tullut voimaan alkuperäisen lakiehdotuksen mukaisena, esimerkiksi Finnairia olisi voitu velvoittaa avustamaan ulkomaisille matkustajille tiedottamisessa ja kertomaan heille, että riskimaista Suomeen tultaessa on oltava mukana joko negatiivinen koronatestitulos tai lääkärin antama todistus sairastetusta taudista.

Ruokolan mukaan ministeriöt katsoivat, että tiedotusvelvollisuuden pitää olla viranomaisilla.

– Suomeen operoi paljon myös ulkomaisia kuljetusyhtiöitä. Emme voi velvoittaa ulkomaisia yhtiöitä informoimaan Suomen maahantulon ehdoista, vaan päädyimme siihen, että keskitämme sen viranomaisille, Ruokola sanoo.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi aiemmin esityksen

Hallituksen edellinen asiaa koskeva lakiesitys peruttiin tänään virallisesti ja hallituksen on tarkoitus antaa pian uusi esitys. Hallituksen alkuperäinen lakiesitys tyrmättiin viime viikolle perustuslakivaliokunnassa harvinaisen suoraan.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotus laiksi oli vielä niin keskeneräinen ja siinä oli perusoikeusnäkökulmasta sellaisia puutteita, ettei sitä voida käsitellä eduskunnassa. Jo tuolloin perustuslakivaliokunnalla oli kuitenkin tiedossa, että uusi esitys on tulossa.

Perustuslakivaliokunta teki lausuntonsa kuitenkin valmiiksi, ettei hallituksen uusi ehdotus joutuisi sakkokierrokselle.

Perustuslakivaliokunnan mukaan yhtenä ongelmana oli se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) olisi siirretty päätöksentekovaltaa, vaikka THL toimii asiantuntijaviranomaisena.

THL:llä olisi ollut muun muassa toimivaltaa rajoittaa liikkumisvapautta, oikeutta tulla maahan, perhe-elämän suojaa ja elinkeinovapautta.

Ruokolan mukaan jatkossa on tarkoitus palata siihen, että THL on asiantuntijaviranomainen ja päätökset tehdään muualla.

– THL antaa ministeriöille ja muille viranomaisille oman asiantuntijanäkemyksensä tautitilanteesta, päätösten vaikutuksista ja riskeistä ja sitten viranomaiset tekevät sen päätöksen, Ruokola sanoo.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka