Oppositio pelkää, madaltuuko poikkeuksellisten toimenpiteiden kynnys tartuntatautilain uudistuksessa

Oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus ymmärtävät tarpeen muuttaa tartuntatautilakia.

– Tässä on kevään aikana opittu paljon, ja on varmasti sellaisia asioita, jotka tartuntatautilakiin on järkevää ja syytä muuttaa, sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hallituksen ja opposition keskustelujen jälkeen.

Perussuomalaisten ja kokoomuksen mukaan hallituksen esittelemässä kokonaisuudessa on kuitenkin myös sellaisia kohtia, jotka vaativat perusteellista ja huolellista perehtymistä esimerkiksi perustuslain näkökulmasta.

Hallitus esitteli Säätytalolla oppositiolle suunnitelmiaan tartuntatautilain muuttamisesta. Lakiin ollaan kirjaamassa viranomaisten toimivaltuuksia, jotka vielä keväällä olivat valmiuslain aktivoinnin takana. Tartuntatautilain muutosten tarkoituksena on antaa viranomaisille lisää työkaluja vastata koronakriisiin.

Kunnat voitaisiin esimerkiksi velvoittaa ottamaan potilaita hoidettavaksi toisen kunnan alueelta. Samoin joukkoliikennevälineiden matkustajamääriä voitaisiin rajoittaa ja sulkea erilaisia tiloja kuten liikuntapaikkoja, jos se on tautitilanteen kannalta tarpeellista.

Tasapainoilua perusoikeuksien ja oikean reagoinnin välillä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että tartuntatautilain muuttamiseen liittyy yksityiskohtia, jotka mietityttivät hallituksen ja opposition keskusteluissa.

– Esimerkiksi milloin täyttyisi kriteeristö sille, että voitaisiin sulkea erilaisia kulttuuri- ja viihdetiloja, tapahtumia, ja mitä kaikkea sen piiriin kuuluisi, hän sanoi keskustelun jälkeen.

Halla-ahon mukaan oleellinen kysymys on, madaltuuko erilaisten poikkeuksellisten toimenpiteiden käyttöönottokynnys, jos ne sisältyvät normaalilainsäädäntöön eivätkä valmiuslakiin.

– Tässä tasapainoillaan erilaisten perusoikeuksien ja toisaalta asianmukaisen reagoinnin välillä. Turha tähän on kovin jyrkkää kantaa tässä vaiheessa ottaa, hän sanoi.

Kokoomusta mietityttää, miten käy esimerkiksi elinkeinovapaudelle, jos valmiuslaista siirretään normaalilainsäädäntöön toimenpiteitä.

– Viranomaisille annettaisiin mahdollisuuksia muun muassa sulkea erilaista yritystoimintaa, Orpo sanoi.

Kokoomus on kuitenkin valmis tukemaan esityksiä, jotka ovat perusteltuja ja hyvän lainsäädännön mukaisia ja tarpeellisia.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka