Valvira on määrännyt Validia oy:n korjaamaan puutteet ja epäkohdat vammaisten asumispalveluyksiköissä

Validian on korjattava epäkohdat tammikuun 2021 loppuun mennessä ja toimitettava selvitys Valviralle maaliskuun loppuun mennessä. Heikki Saukkomaa / LEHTIKUVA

STT

Yksityisiä sosiaalipalveluita tuottavan Validia oy :n on korjattava sen toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat, tiedottaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Validialla on useita vammaisten asumispalveluyksikköjä eri puolilla Suomea.

Valviran mukaan Validian on huolehdittava riittävästä ja tarpeenmukaisesta hoito- ja hoivahenkilöstön määrästä kaikkina vuorokaudenaikoina. Huomiota tulee kiinnittää myös palveluyksiköiden asiakkaiden odotusaikoihin sekä siihen, että kaikissa toimintayksiköissä on vastuuhenkilö.

Validian on lisäksi tarkennettava yksiköidensä lääkehoitojen toimintakäytäntöjä niin, että lääkkeiden käsittely, säilytys, hävittäminen sekä lääkelupamenettelyt on järjestetty asianmukaisesti.

Validian on korjattava epäkohdat tammikuun 2021 loppuun mennessä ja toimitettava selvitys Valviralle maaliskuun loppuun mennessä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka