Sipilän hallituksen taksiuudistus lähti korjauskierrokselle – Taksiliitto: "Suunta on oikea"

Taksilaki on taas uudistumassa, kun nykyinen hallitus haluaa korjata Juha Sipilän (kesk.) hallituksen tekemiä muutoksia taksisääntelyyn. Sääntelyn epäkohtien korjaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Hallitus esittää lakiluonnoksessa, että taksiliikenneluvan edellytykseksi tulisi yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen suorittaminen. Taksiliikenneluvan hakijalla pitäisi myös olla Y-tunnus jo ennen luvan myöntämistä eikä vasta toiminnan aloittamisvaiheessa.

Lisäksi lakiluonnoksen mukaan kaikissa takseissa tulisi käyttää joko taksamittaria tai muuta laitetta, joka kerää tiedot verottajaa varten. Taksamittaria pitäisi käyttää, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana.

Kaikista taksikyydeistä olisi velvollisuus kerätä samat vähimmäistiedot sähköisessä muodossa riippumatta tietojen keräämiseen käytettävästä laitteesta, matkan luonteesta tai sen maksutavasta.

– Muutosten tavoitteena on edistää asiakkaan mahdollisuuksia saada tietoa matkasta ja harmaan talouden torjuntaa, liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa sanotaan.

Ehdotuksilla halutaan myös parantaa hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Kadulta tai taksitolpalta otettavissa kyydeissä olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta. Lisäksi taksin ulkopuolella pitäisi esittää 10 kilometrin tai 15 minuutin esimerkkimatkan hinta tai tarjota matkaa kiinteällä hinnalla.

Uuden sääntelyn myötä myös taksivalaisin eli taksikupu olisi jatkossa pakollinen silloin, kun auto on taksikäytössä.

Taksiliitto tyytyväinen

Taksiliitossa on otettu pääosin hyvillä mielin vastaan hallituksen esitys taksilain uudistamiseksi. Sen mielestä vanha laki osoittautui monelta osin huonoksi ja toimimattomaksi.

– Siinä mielessä nämä muutokset on syytäkin tehdä. Suunta on selkeästi oikea, sanoo liiton toimitusjohtaja Timo Koskinen.

Taksiliitto vastusti alun alkaenkin edellisen hallituksen tekemiä muutoksia, joissa alan sääntelyä purettiin merkittävästi. Sen mukaan tämä johti harmaan talouden lisääntymiseen.

– Kun tutustumme lain sisältöön tarkemmin, selviää, kuinka pitkälle oikeaan suuntaan on menty.

Taksisääntelyn epäkohtien korjaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Nykyinen taksilaki tuli voimaan heinäkuun alussa 2018 edellisen, porvarihallituksen kaudella.

Uudistus tarkoitti alalle tulon helpottumista. Taksilupien kiintiöistä luovuttiin, eikä taksiyrittäjiltä vaadittu enää yrittäjäkoulutusta. Enimmäishinnoista luovuttiin, ja hinnoittelusta tuli vapaata. Myös kuljettajille asetettavia vaatimuksia kevennettiin.

Taksiyrityksille laki antoi muun muassa mahdollisuuden päättää itse toimintansa laajuudesta, toiminta-alueesta ja -ajoista sekä hinnoista.

Sääntelyn vapauttaminen lisäsi uudenlaisten palvelujen tarjontaa, mikä oli yksi liikennepalvelulain tavoitteista. Samalla kuitenkin myös epävarmuus lisääntyi.

Ministeriön mukaan tavoitteena on luottamuksen palauttaminen

Vuosi lakiuudistuksen voimaantulon jälkeen uusi hallitus kiinnitti huomiota taksikyytien hinnoittelun epäselvyyteen, huoleen hintojen noususta, asiakasturvallisuuden ja taksipalvelujen saatavuuden heikentymiseen sekä huoleen harmaan talouden riskistä. Lisäksi murheena olivat takseilla ajettavat Kela-kyydit, koulukyydit ja sote-kyydit, joiden osuus kaikista taksikyydeistä on lähes puolet.

Ministeriön tiedotteen mukaan sääntelymuutoksilla pyritään palauttamaan luottamusta taksipalveluihin. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on parantaa taksitoiminnan turvallisuutta, harmaan talouden torjuntaa ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa kuva taksipalvelujen saatavuudesta.

Hallituksen lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy torstaina 9. heinäkuuta. Säädöshanke epäkohtien korjaamiseksi käynnistettiin tämän vuoden tammikuussa.

Mainos: Itä-Savo

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka