Tuettu loma auttaa vaikeassa tilanteessa olevia kuukausien ajan, kertoo tutkimus

Tuettuja lomia vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsiperheille aletaan taas järjestää kesällä koronatauon jälkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Solaris-lomat ry:n tuoreen tutkimuksen mukaan loma voi olla perheelle käänteentekevä.

Tutkimuksen perusteella lomalla näyttäisi olevan suurempi vaikutus ihmisiin, joilla on ollut pitkään huonommuuden, häpeän ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Vaikutukset näkyivät tutkituilla perheillä jopa neljän kuukauden jälkeen.

Työssäkäyvillä loman terveys- ja hyvinvointivaikutusten on havaittu aiemmissa tutkimuksissa hiipuvan jo viikossa.

– Kun perhe pääsee lomailemaan muiden perheiden joukkoon, syntyy arvokkuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemus. Muut lomailijat eivät näe, millaisten palvelujen asiakas olet, tai mitä tukea saat. Pääset irti palvelujen asiakkuuksiin liitetystä stigmasta ja häpeästä, kuvailee THL:n tutkija Erika Mäntylä tiedotteessa.

"Kannattava sosiaalinen investointi"

Osallisuuden kokemusta mitattiin THL:n uudella osallisuusindikaattorilla. Indikaattori kuvaa muun muassa sitä, kokeeko vastaaja päivittäiset tekemisensä merkityksellisiksi, kuuluuko hän itselleen tärkeään yhteisöön ja pystyykö hän vaikuttamaan asioihin omassa elämässään ja elinympäristössään

– Tulokset osoittavat, että lomatoiminnalla on osallisuutta lisääviä vaikutuksia. Lomatoimintaa voidaan tästä näkökulmasta pitää kannattavana sosiaalisena investointina, kertoo puolestaan THL:n tutkija Lars Leemann.

Ennen lomaa vanhemmat kokivat terveydentilansa ja elämänlaatunsa heikommaksi kuin lapsiperheiden vanhemmat keskimäärin. Lisäksi he kokivat itsensä useammin yksinäiseksi.

Loman jälkeen vanhempien osallisuuden kokemus oli vahvistunut, koettu terveys kohentunut, elämänlaatu parantunut ja yksinäisyyden kokemukset vähentyneet.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa viidelle lomajärjestölle vuosittain noin 12 miljoonaa euroa Veikkauksen tuotoista. Lomajärjestöt myöntävät tuetun loman lähes 50 000 suomalaiselle joka vuosi.

Yli 100 000 ihmiselle haetaan Suomessa lomaa vuosittain taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisen perustein.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka