Sosiaali- ja terveysministeriön katsaus: näyttö kasvosuojusten vaikutuksesta on vähäinen, luotettavia tutkimuksia aiheesta on tehty niukasti

STM:n kansliapäällikkö selvityksen julkistustilaisuudessa. -KOIVISTO ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

STT

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkisti perjantaina odotetun selvityksensä suu- ja nenäsuojista. Selvitys ei ota kantaa siihen, kannattaisiko suu- ja nenäsuojia käyttää. Hallituksen odotetaan päättävän jatkosta ensi viikolla.

Selvityksen mukaan näyttö kasvosuojusten vaikutuksesta on vähäinen. Tieto pohjaa ministeriön ulkopuoliselta yritykseltä tilaamaan kirjallisuuskatsaukseen, jota varten on käyty läpi alan tutkimuksia ja kirjallisuuskatsauksia. Arviointi perustui kuuteen satunnaistettuun tutkimukseen ja kuuteen järjestelmälliseen katsaukseen.

Selvityksen mukaan kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen on vähäinen tai olematon. Katsauksessa todetaan, että aiheesta on tehty vähän luotettavia tutkimuksia.

Tutkimustuloksia on sen mukaan hankala soveltaa suoraan Suomen olosuhteisiin. Tietoa tarvittaisiin esimerkiksi siitä, kuinka sitoutuneita suomalaiset olisivat maskien käyttämiseen.

– Jos toimenpiteen vaikutuksista ei ole näyttöä, ei se välttämättä merkitse, että toimenpide ei ole vaikuttava. Kasvosuojusten vaikuttavuutta on kuitenkin tutkittu tuhansilla ihmisillä, joten selvä suojavaikutus olisi todennäköisesti tullut tutkimuksissa esiin, katsauksessa todetaan.

Hyötyjä voitaisiin sen mukaan arvioida esimerkiksi mallinnuksin.

Keski-Euroopassa velvoitteita, Britanniassa suositus

Selvityksen mukaan kasvosuojus voi jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta se ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta. Ministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan virkakunnassa lähdetään seuraavaksi pohtimaan esitystä hallitukselle.

Eri maissa on tehty erilaisia ratkaisuja maskisuositusten suhteen. Useissa Keski-Euroopan maissa on asetettu sitovia velvoitteita maskien käyttämisestä julkisilla paikoilla erityisesti paikoissa, joissa etäisyyksien pitäminen on vaikeaa kuten kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Suosituksia on annettu ainakin Yhdysvalloissa, Britanniassa, Sveitsissä ja Japanissa.

Pohjoismaissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ei ole annettu virallisia suosituksia tai velvoitetta kasvosuojusten käytöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi kirjallisuuskatsauksen Summaryx Oy:ltä . Katsaus oli ministeriön käytössä jo ennen julkaisua, ja STT pyysi sitä julkisuuslain perusteella, mutta sitä ei ministeriöstä annettu.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka