EU-komissio hyväksyi Suomen 600 miljoonan takausohjelman merenkulkuyrityksille

STT

EU-komissio hyväksyi torstaina Suomen valtion 600 miljoonan euron takausohjelman, jolla autetaan merenkulkualan yrityksiä selviytymään koronaviruskriisistä.

Takausohjelma on tarkoitettu sellaisille merenkulkualan yrityksille, jotka ovat Suomen huoltovarmuuden ylläpitämisen kannalta välttämättömiä. Takauksilla on tarkoitus auttaa näitä yrityksiä kattamaan välittömät käyttöpääomatarpeet, säilyttämään työpaikat sekä varmistamaan riittävä likviditeetti, jotta ne voivat jatkaa toimintojaan merirahtiliikenteen turvaamiseksi. Näin voidaan varmistaa Suomeen tulevat välttämättömät rahtikuljetukset.

EU-komission päätöksen mukaan Suomen tukitoimi on vahvistettujen edellytysten mukainen tilapäisissä valtiontukipuitteissa.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka