Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tutkimus: Tuulivoimaloiden infraääni ei selitä ihmisten oireita

Tuulivoimaloiden infraääni ei selitä oireita, joita osa ihmisistä kokee saavansa tuulivoimaloista. Tämä selvisi monitieteellisestä tutkimuksesta, jossa olivat mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutkimuksessa tehtiin muun muassa kuuntelukokeita, joissa osallistujille esitettiin tallennettua tuulivoimaloiden ääntä, jossa oli mukana infraääni.

Osallistujat eivät pystyneet havaitsemaan infraääntä, eikä infraääni myöskään vaikuttanut siihen, kokivatko osallistujat tuulivoimaloiden äänen häiritsevänä.

Tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston stressiä ilmentävissä vasteissa ei nähty eroa sen suhteen, oliko esitetyssä ääninäytteessä infraääntä vai ei. Stressiin ei vaikuttanut sekään, kerrottiinko osallistujille, että infraääntä oli mukana tai ei.

Infraääniksi kutsutaan ääniä, joiden taajuus on ihmisen kuuloalueen alapuolella eli alle 20 hertsiä. Niitä tuottavat muun muassa tuulet, myrskyt ja maanjäristykset. Ihminen voi tuntea infraäänen tärinänä.

Tuulivoimalan lähellä asuu paljon ihmisiä, jotka kertovat oireista

Ne kuuntelukokeisiin osallistuneet, jotka ilmoittivat saavansa oireita tai sairaudentunnetta tuulivoimaloiden infraäänestä, eivät olleet muita herkempiä havaitsemaan tuulivoimaloiden infraääniä, eivätkä he kokeneet infraääntä häiritsevämmäksi kuin muut osallistujat.

Tutkimuksessa tehtiin kuuntelukokeiden lisäksi pitkäaikaismittauksia ja kyselytutkimus.

Tutkimuksessa selvisi, että alueilla, joilla etukäteen arvioitiin olevan eniten asukkaiden tuulivoimaloiden infraääneen liittämää oireilua, oireet olivat melko yleisiä. 15 prosenttia 2,5 kilometrin säteellä tuulivoimalasta asuvista vastaajista koki oireita, jotka he liittivät infraääneen. Kolmasosa tuulivoimaloiden infraääneen oireitaan liittävistä luokitteli oireensa vakaviksi.

Mistä oireet voivat siis johtua?

Tutkimuksessa ei saatu kuitenkaan saatu näyttöä siitä, että tuulivoimaloiden infraäänellä olisi terveysvaikutuksia. Tutkijoiden mukaan oireilua selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni. Tähän viittaavat tutkimuksen mukaan se, että ihmisten kertomien oireiden kirjo oli laaja, eikä altistuskokeessa voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan suoria elimistövaikutuksia.

Oireilua voi tutkijoiden mukaan selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa tutkijoiden mukaan myös tuulivoimaloiden haitoista käyty julkinen keskustelu.