Pakkotoimia käytetään psykiatrisessa hoidossa yhä usein – tutkimuksen mukaan sekä eristämis- että sitomisajat ovat pitkiä

Pakkotoimien käyttö psykiatrisessa hoidossa on vähentynyt viime vuosina. Niitä käytetään Suomessa kuitenkin edelleen paljon, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.

Pakkotoimien käyttöä kartoittaneen tutkimuksen mukaan sekä eristämis- että sitomisajat ovat pitkiä. Suoraan hoitoyksiköistä kerätyn tiedon perusteella pakkotoimien käyttö oli huomattavasti yleisempää kuin mitä hoitoilmoituksista ilmenee.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu maaliskuun alussa Nordic Journal of Psychiatry -lehdessä. Toteutukseen osallistui Itä-Suomen yliopiston, Niuvanniemen sairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkijoita.

Tutkimus on osa väitöstutkimusta. Tutkimuksessa kerättiin eristämistä, sitomista, kiinnipitoa ja tahdonvastaista lääkitystä koskevat tiedot vuodelta 2017 kaikista suomalaisista erikoissairaanhoidon psykiatrisista yksiköistä ja valtion oikeuspsykiatristen sairaaloiden osastoilta.

Eristäminen yleisin pakkotoimi vuonna 2017

Yhteensä 140 psykiatrista osastoa 21 eri organisaatiosta ilmoitti käyttäneensä jotakin pakkotoimea vuonna 2017. Näistä 127 oli sairaanhoitopiirien psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastoja.

Eristäminen oli yleisimmin käytetty pakkotoimi tutkimusvuonna. Potilaita eristettiin 109 osastolla yhteensä noin 4 000 kertaa. Eristysten keskimääräinen kesto oli lähes kolme vuorokautta. Sitomisia raportoitiin 106 osastolla, mutta niitä oli huomattavasti vähemmän, noin 2 100 tapahtumaa. Sitomiset kestivät keskimäärin 17 tuntia.

Tahdonvastaista lääkitystä annettiin potilaille hieman alle 2 200 kertaa 95 osastolla. Kiinnipitoja raportoi 83 osastoa, kaiken kaikkiaan 1 064 kiinnipitoa. Kiinnipidot kestivät keskimäärin alle tunnin.

Pakkotoimien käytön vähentäminen on merkittävä tavoite psykiatrisen hoidon piirissä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Pakkotoimia, kuten eristämistä, sitomista, kiinnipitoa ja tahdonvastaista lääkitystä käytetään kuitenkin säännöllisesti potilaan rajoittamiseksi. Useimmiten syynä on potilaan väkivaltaisuus tai sen uhka, joka liittyy vakavaan mielenterveyden häiriöön.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka