Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä varten kerätään nyt asukkaiden mielipiteitä Savonlinnan seudulla

Edistämisohjelman tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona.

Kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää ja lisätä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan harrastuksena Savonlinnassa ja lähikunnissa. Nyt kannattaa vastata kyselyyn! Arkistokuva. Soila Puurtinen

Marja-Liisa Karjalainen

Savonlinnan seudun asukkaat pääsevät kertomaan mielipiteensä kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksista ja kehittämisestä syys-lokakuun aikana, kerrotaan Pohjois-Savon ely-keskuksen tiedotteessa.

Mielipiteitä kerätään kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa varten. Ohjelmaa on alettu laatia Savonlinnan, Enonkosken, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien alueelle.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan seudun kuntien, Pohjois-Savon ely-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa. Edistämisohjelman sisältö suunnitellaan vuoden 2021 aikana.

Ohjelmassa määritellään pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä kuvataan toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona ja näin parantaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Asukkailta kysytään, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä.

Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa.

Kyselyyn voi vastata 31.10.2021 asti. Kysely löytyy osoitteesta https://query.eharava.fi/3668.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka