Kruunupuistolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki, joka on osoitus yrityksen sitoutumisesta toiminnan vastuulliseen kehittämiseen

Kulunut 1,5 vuotta on ollut poikkeuksellista aikaa Kruunupuiston liiketoiminnassa.

Punkaharjulla sijaitseva kuntoutus- ja matkailupalveluja tarjoava Kruunupuisto on sitoutunut kehittämään toimintaansa vastuullisesti. Soila Puurtinen

Merja Kuuramaa

Punkaharjulla toimivalle Kruunupuisto Oy:lle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki, joka on osoitus yrityksen sitoutumisesta toiminnan vastuulliseen kehittämiseen, kerrotaan lehdistötiedotteessa.

– Ympäristön hyvinvoinnin eteen tekemämme työ on sertifioitu jo aiemmin kansainvälisellä Green Key –merkillä. Sustainable Travel Finland -ohjelma jatkaa luontevasti vastuullisuustyötämme huomioiden myös sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden mukaisia käytäntöjä on kartoitettu, luotu ja kehitetty johdonmukaisesti. Tulevien investointien suunnittelussa huomioimme alusta lähtien vahvasti vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmat.

Kruunupuiston taustalla oleva säätiöomistus takaa että liiketoiminnan tuotto käytetään toiminnan kehittämiseen.

– Vastuullisuus näkyy arjen toimissamme esimerkiksi kierrätyksessä ja energiankäytön tehostamisessa, esteettömissä palveluissa ja asiakkaidemme yhdenvertaisessa kohtaamisessa sekä paikallisuuden tukemisessa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidossa. Kannustamme myös henkilöstöämme ja asiakkaitamme ympäristövastuulliseen toimintaan luonto- ja kulttuuriperintöä vaalien, Kruunupuistosta kerrotaan.

Kulunut 1,5 vuotta on ollut poikkeuksellista aikaa Kruunupuiston liiketoiminnassa kuten niin monella yrityksellä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Keväällä 2020 liiketoiminta keskeytettiin pandemian vuoksi kokonaisuudessaan kolmeksi kuukaudeksi.

Tuon ajanjakson jälkeen toiminta on jatkunut keskeytyksettä sekä kuntoutuksen että hotelli- ja ravintolapalveluiden tuottamisessa.

Liiketoimintaa on jouduttu sopeuttamaan poikkeusaikana.

– Mutta samaan aikaan olemme kuitenkin voineet suunnata voimavaroja kestävään liiketoiminnan kehittämiseen. Edellä kuvattujen ympäristö- ja vastuullisuusteemojen lisäksi olemme panostaneet vuoden aikana etäkuntoutuspalveluihin, tuotekehitykseen kotimaisille matkailumarkkinoille, digitaalisuuteen, sähköiseen markkinointiin sekä tehneet tärkeitä korjausinvestointeja, jotta pystyisimme vastaamaan muuttuvaan kysyntään tulevaisuudessa.

Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt niin uusia tuotekokonaisuuksia kotimaisille matkailijoille kuin etäkuntoutuspalveluitakin.

– Ennen kesää saimme valmiiksi mittavan verkkosivu- ja verkkokauppauudistuksen, jossa erityistä huomiota kiinnitimme asiakkaan digitaaliseen ostopolkuun. Kotimaisen omatoimimatkailun kasvun ja luontomatkailun kysynnän kasvun myötä olemme tehneet kehittämisinvestointeja välinevuokraukseen ja opastettuihin retkiin.

Kesän mittavin saneerausinvestointi on vaiheittain valmistuvat Mäntyrannan 1–2 makuuhuoneen keittiölliset huoneistot, joiden uskotaan olevan erityisesti ympärivuotisesti harjuluonnosta nauttivien vieraidemme mieleen. Saneerauksessa on hyödynnetty kierrätettyjä huonekaluja, tekstiilejä ja tarvikkeita.

Saneeraus työllistää paikallisten rakennusammattilaisten lisäksi paikallisia nuoria. Kruunupuisto on tarjonnut tänä kesänä töitä yli kymmenelle paikalliselle alle 18-vuotiaalle nuorelle niin kiinteistöhuollon, siivouksen kuin ravintolankin eri tehtävissä.

Kruunupuisto Oy

Vuotuinen liikevaihto 8 miljoonaa euroa.

Asiakasvuorokausia vuosittain 40 000.

100 työntekijää.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka