Vaalikoneen merkitys korostuu kuntavaaleissa – Itä-Savon vaalikone on nyt auki

Kuntavaalit: Vaalikoneen väittämillä selvitetään myös ehdokkaiden arvoja.

Äänestäjille vaalikoneen merkitys sopivan ehdokkaan löytämiseksi on etenkin kuntavaaleissa suuri. Hanna Marjanen

Sanna Inkinen / Uutissuomalainen

Itä-Savon vaalikone on avattu osoitteessa www.ita-savo.fi/vaalikone. Aiempiin vaaleihin verrattuna uusi ominaisuus on se, että äänestäjä voi hakea sieltä ehdokkaita omalta postinumeroalueeltaan.

– Koimme, että tämä on hyvää yleisön palvelua, toteaa sisällöntuotannon kehityspäällikkö Juho HämäläinenMediatalo Keskisuomalaisen digiyksiköstä.

Postinumeron ilmoittaminen on kuntavaaliehdokkaille vapaaehtoista.

Vaalikonekysymysten laadinta alkoi jo loppuvuodesta 2020.

Vastattavana on kymmenen yhteistä väitettä ja enintään kymmenen hyvin paikkakuntakohtaista väitettä.

– Kysymyksissä on myös asiakokonaisuuksia, jotka eivät välttämättä ole suoraan kuntien päätösvallassa. Näiden väittämien tavoitteena on kertoa äänestäjille ehdokkaan arvoista, Itä-Savon päätoimittaja Jaana Rautio-Teijonmaa kertoo.

– Harvoin äänestyspäätöstä tehdään pelkkien asioiden pohjalta, ehdokasvalintaan vaikuttaa paljon myös ehdokkaan arvot, ja siksi halusimme selvittää myös niitä väittämillä.

Kuntavaaleissa vaalikone on tärkeämpi kuin muissa vaaleissa, näkee Kari KoljonenTampereen yliopistosta. Hän työskentelee yliopistonlehtorina informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Vaalikoneen rooli korostuu kuntavaaleissa sen vuoksi, että ehdokkaat ovat usein huonoiten tunnettuja.

– Jos vertaa heidän tunnettuuttaan vaikkapa siihen, kuinka paljon he ovat julkisuudessa verrattuna vaikkapa kansanedustajiin. Tarve (ehdokkaiden) vertailulle on suurempi, Koljonen sanoo.

Koljonen pitää vaalikoneiden hienoutena sitä, että kaikille ehdokkaille on tarjolla yhtäläinen julkisuustila. Siksi ehdokkaiden kannattaa niitä täyttää, vaikka jännetuppi tulehtuisi, Koljonen hymähtää.

Meidän vaaliemme yksi hienoimmista piirteistä on ehdokaskeskeisyys.

Kari Koljonen, Tampereen yliopisto

– Meidän vaaliemme yksi hienoimmista piirteistä on ehdokaskeskeisyys ja se, että meillä on runsas tarjonta vaalikoneita. Ne ovat myös kohtuullisen laadukkaita ja asiapitoisia.

Koljonen on tutkinut vaalikoneita yhdessä Tampereen yliopiston yliopistonlehtorin, politiikan tutkija Sami Borginkanssa. Heiltä ilmestyi loppuvuodesta 2020 kirja Käyttöliittymä vaaleihin: Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista.

Vaalikone on hyvä työkalu myös toimittajille.

– Tulemme Itä-Savossa tekemään useita juttuja väittämien eri aihealueista. Jutuissa vertaamme niin ehdokkaiden kuin puolueiden näkemyseroja. Käytämme jutuissamme jonkin verran myös ehdokkaiden vaalikoneen kysymyksiin antamia sanallisia kommentteja, Rautio-Teijonmaa kertoo.

– Ehdokkaiden kannattaa siis vastata vaalikoneen kysymyksiin.

Koljonen uskoo, että vaalikoneiden merkitys korostuu näissä vaaleissa koronatilanteen vuoksi.

– Julkisuudessa on puhuttu, että nämä olisivat leimallisesti somevaalit, kun livekohtaamisia ei pystytä järjestämään. Toki toukokuun loppupuolella, kesäkuun alussa tilanne voi olla parempi. Silti voi olla, että vaikka kokoontumisrajoitukset antaisivat mahdollisuuden toritapahtumien pitämiseen, niiden suhteen ollaan vielä varovaisia.

Vaalikoneet ovat olleet Koljosen mukaan nuoremmalle polvelle tärkeä tiedonlähde jo aiemmissa vaaleissa.

– Vanhemmissa ikäpolvissa vaalikoneisiin on suhtauduttu ennakkoluuloisemmin johtuen siitä, että kiinnittyminen puolueisiin on ollut vahvempaa. Heillä ei välttämättä ole ollut tarvetta hakea omaa puoluetta ja ehdokasta puhtaalta pöydältä niin kuin nuoremmilla äänestäjäpolvilla.

Koljonen arvioi, että näissä vaaleissa vaalikoneiden merkitys on tavanomaista isompi myös vanhemmille sukupolville.

Vaalikoneemme löydät osoitteesta www.ita-savo.fi/vaalikone

Siirry vaalikoneeseen

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka