Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Lukijalta | Palveluverkkotyöllä laatua perusopetukseen Savonlinnassa

Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta ja kaupunginvaltuusto kokoontuivat palveluverkkoa käsittelevään seminaariin. Virkamiesvalmisteluna toteutettu Ennakointisuunnitelma vuoteen 2030 tuo esille haasteet, jotka liittyvät oppilasmäärän kehitykseen, koulutilojen kokonaisalaan, valtionosuuksiin, investointi- ja korjaustarpeeseen sekä opetushenkilöstön määrään ja koulutusvajeeseen. Raportin mukaan olemme välttämättömän sopeuttamispaineen alla – kouluverkkoa on karsittava.

Savonlinnassa, Etelä-Savossa ja koko maassa perusopetuksessa on tällä hetkellä haasteita, jotka liittyvät syrjäytymiseen, oppimistulosten heikkenemiseen sekä ennen kaikkea oppilaiden ja perheiden hyvinvointiin. Tässä kirjoituksessa tuon esille seminaarissa jakamiani ajatuksia.

Palveluverkkotyö ja Ennakointisuunnitelman työstäminen voisi toimia samalla Savonlinnan perusopetuksen laatuasiakirjan valmisteluprosessina, missä huomioidaan ja etsitään vaihtoehtoja koulujen lakkauttamislistan lisäksi näiden em. haasteiden kehittämiseksi ja ratkaisemiseksi älykkään sopeuttamisen keinoin.

Toivon, että palveluverkkotyön edetessä valmistelussa tulisi huomioida seuraavia painotuksia, joiden avulla voidaan lisätä laatua perusopetukseen, parantaa oppimistuloksia ja hyvinvointia sekä tehdä kouluistamme kilpailukykyisempiä.

Alkuopetukseen panostaminen kannattaa. Savonlinnassa olisi vahvistettava alkuopetuksen toteuttamista – ensimmäisinä vuosina luodaan pohja koulutyölle. Kaikkien koulujen alkuopetuksen pedagogiset käytännöt tulisi yhdenmukaistaa - toiminnallisuus, vahvuusperustaisuus sekä stukturoitu oppilaslähtöinen teknologiatuettu opetus takaa kaikille oppilaille hyvä alun koulutielle. Varmistetaan, että pienet oppilaat voisivat olla lähikouluissa. Pikkuoppilaiden alkuopetus voitaisiin toteuttaa esi- ja varhaiskasvatuksen yhteydessä, jos kaupunginosassa tai kylällä ei ole alakoulua. Näin oppilaat voisivat aloittaa koulupolun lähellä kotia ja rauhassa joustavassa alkuopetuksessa voitaisiin harjoitella koululaisen perustaitoja ja saada hyvä pohja luku- ja kirjoitustaidolle.

Laaja-alaisia, konsultoivia sekä kiertäviä laaja-alaisia erityisopettajia olisi rekrytoitava.

Erityisen tuen pienryhmät – on hyvä, että Savonlinnassa toteutetaan edelleen luokkamuotoista erityisopetusta. Lapsimäärän vähentyessä pienryhmiä ei voi perustaa enää lisää. Näin ollen tukitoimet sekä moniammatilliset verkostot on saatava toimiviksi. Laaja-alaisia, konsultoivia sekä kiertäviä laaja-alaisia erityisopettajia olisi rekrytoitava.

Savonlinna on kansainvälistynyt kasvavalla tahdilla muutaman viimeisen vuoden kuluessa. Monikielinen ja kielitietoinen opetus vaatii satsauksia ja panostuksta sekä opetushenkilöstöä tulee kouluttaa. Opetuksen järjestäjän eli Savonlinnan kaupungin tulee valmistautua S2-oppilaiden kasvavaan määrään. On oltava valmiit materiaalit ja pedagogiset asiakirjat käännettynä englanniksi. Yhtenäiskouluihin on perustettava valmistavan opetuksen luokat.

Koulujen johtamiseen tulee panostaa. Koulujen, oppilasmäärän ja henkilöstön vähentyessä esitän aluerehtorimallin valmistelua. Mallissa Savonlinnassa olisi neljä aluerehtoria ja neljä yhtenäiskoulua: Kerimäellä, Punkaharjulla, Mertalassa ja Talvisalossa. Kouluverkon muut koulut olisivat näiden koulujen toimipisteitä. Aluerehtorit vastaisivat koulujen hallinnosta, päätöksenteosta ja johtamisesta. Aluerehtoreiden kanssa koulujen johtamiseen ja kehittämiseen osallistuisivat apulaisrehtorit. Näin koulujen johtotiimit saisivat resurssia lisää pedagogiseen johtamiseen sekä verkostoyhteistyöhön ja käytännön koulutyön ongelmien ratkomiseen. Opettajat voisivat keskittyä opettamiseen.

Rehtorit tarvitsevat koulutusta ja säännöllistä valmentamista. Myös koulujen opetushenkilöstoä on koulutettava suunnitelmallisesti. Motivaatiota, innovaatioita, sitoutumista ja hyvinvointia eivät omalla ajalla toteutetut koulutukset lisää.

Opetuksen laatuun on panostettava – oppimateriaalit, valinnaisuus sekä kielivalinnat pitää mahdollistaa kaikissa kouluissa. Pienissä yksiköissä ei ole mahdollista toteuttaa mm. valinnaisuutta tai monipuolisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Oppilailla tulee olla yhtäläiset valmiudet lukio- ja ammattiopintoihin. Myös edistyneiden oppilaiden opetusta on pystyttävä eriyttämään.

Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointia lisäävät terveet ja ajanmukaisesti kalustetut ja varustetut oppimisympäristöt. Pulpetit, joissa jo kolmas sukupolvi istuu, eivät ole enää tätä päivää.

Hallittu sopeuttaminen ja kouluverkon rohkea uudistaminen voi ongelman sijaan olla meille savonlinnalaisille ratkaisu, joka tuo lisää laatua perusopetukseen ja tulee kaventamaan sitä oppimisvelkaa, jota syntyy joka päivä, kun kouluissa yritetään selviytyä minimiresursseilla. Rohkeutta päätöksentekoon!

Sanna Metsälä

Kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen vpj. (liik.)

KM, apulaisrehtori, erityisopettaja, luokanopettaja