Lukijalta | Ukrainan sota kasvattaa eteläsavolaisen puun merkitystä

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on seurannut puun tuonnin tyrehtyminen Venäjältä Suomeen. Viime vuosina tuonti on kattanut 12–14 prosenttia metsäteollisuuden puun tarpeesta. Esimerkiksi viime vuonna puuta tuotiin 9,3 miljoonaa kuutiometriä. Siitä lähes puolet oli koivua. Energiahaketta on tuotu noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä, joka on kattanut reilun viidenneksen Suomen lämpö- ja voimalaitosten hakkeen vuotuisesta tarpeesta.

Nopeasti muuttunut tilanne vaikuttaa erityisesti kaakkoisen Suomen puuhuoltoon. Alueen metsäteollisuus käyttää jopa yli 30 prosenttia kaikesta teollisuuspuusta. Myös venäläiselle energiahakkeelle on löydettävä korvaaja.

Metsähakkeen kokonaiskysyntää kasvattaa tuonnin tyrehtymisen lisäksi turpeen polton väheneminen ja Etelä-Suomen uusien lämpö- ja voimalaitosten kasvava hakkeen tarve.

Tilanne avaa uusia mahdollisuuksia kotimaisen puun käytön lisäämiselle. Sillä varauksella, että puupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla jatkuu hyvänä sodasta huolimatta. Yhtenä potentiaalisena raaka-ainelähteenä ovat Etelä-Savon nuoret metsät, joissa on metsävaratietojen valossa runsaasti hoitotarpeita – tai tässä tilanteessa hoitomahdollisuuksia.

Niiden kunnostus toisi markkinoille lisäpuuta etenkin energiakäyttöön, mutta myös jalostukseen. Pienpuun potentiaalista on Etelä-Savossa käytössä vain 17 prosenttia.

Metsänomistajalle nuorten metsien hoito on sijoitus tulevaan puuntuotokseen. Oikea-aikaisella harvennuksella pidetään yllä puuston elinvoimaa ja hiilensidontakykyä sekä nopeutetaan puuston järeytymistä ja lisätään merkittävästi arvokkaan tukkipuun tuotosta. Valtiokin kannustaa hyvään metsänhoitoon myöntämällä tukea nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen.

Juuri nyt on oikea aika laittaa nuorten metsien hoitotöitä liikkeelle.

Juuri nyt on oikea aika laittaa nuorten metsien hoitotöitä liikkeelle ja turvata metsien kehitys sekä parantaa uusiutuvan ja kotimaisen energian saatavuutta seuraavalla lämmityskaudella.

Tuomas Kähö

Elinkeinopäällikkö, Etelä-Savo

Suomen metsäkeskus

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka