Lukijalta | Mitä ihmeen lintuja ovatkaan arvot?

Jukka Saksi pohti ansiokkaasti Itä-Savossa 7.3. arvoja ja niistä herkästi syntyviä synkeitä lumipalloefektejä. Muodostuuhan auttamisten oikeutuksissa ja velvollisuuksissa suorastaan aina arvokysymyksiä. Tällöin käsite arvo on tärkeä määriteltävä – mikä ei ole yksinkertaista. Tämä määrittely tapahtuu siten, että arvot jäsentyvät seuraaviin pääluokkiin ja seuraavin esimerkein:

Arvokkaaksi koettavat: Luottamus, ystävyys, kunnioitus, läheisyys, omakulttuurisuus, sopusointuisuus tai vaikkapa rakkaus.

Arvostettavat: Tavaroiden, taitojen, oppineisuuden, kunniamerkkien, terveyden, tieteiden ja taiteiden arvostus.

Ihanteena pidettävät: Rehellisyyden ihanne, nöyryyden ihanne, ahkeruuden ihanne, tasa-arvoisuuden ihanne, elämän kunnioittamisen ihanne, hyödyn maksimointi ja tehokkuuden ihanne.

Varsinaiset arvot: Kauneus, puhtaus, totuus, vapaus, oikeudenmukaisuus, pyhyys, moraalinen hyvä, kärsimyksen lievittyminen, tasapuolisuus tai vaikka arvojen selkeys, jota Saksi peräänkuulutti.

Se mutkikkuus tulee siitä, kun joudutaan väkisinkin kokemaan, että varsinaisiin arvoihin päästään vain arvokkaaksi koettavan, arvostettavan ja ihanteena pidettävän kautta. Ketäpä kiinnostaa!

Juhani Heiska

Psykologi

Savonlinna

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka