Lukijalta | Edullisempaa on ennakoida kuin hoitaa vaivoja

Uusi sote-aika on alkanut. Kunnan tehtävä jatkossakin on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, tavoitteena kaiken ikäiset työ- ja toimintakykyiset asukkaat ja elinvoimainen kunta. Toiminnan painotus siirtyy korjaavasta toiminnasta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön (STM).

Kunnilla on hyvät mahdollisuudet päästä osallisiksi kaavaillusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustinrahasta, 100 miljoonaa euroa. Ko. rahaa saa tietyin edellytyksin tavoitteena jatkaa edelleen hyte-työtä kunnassa hyvien muutoksien saamiseksi kuntalaisten elämään.

Vaikuttamiskeinoja ovat kuntajohtaminen, liikunta ja peruskouluun liittyvät asiat. Tuloksissa tarkastellaan muutoksia: nuoren kokema terveydentila; ylipaino; koulutuksen ulkopuolelle jääneet; toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet; työkyvyttömyyseläkettä saavat ja kaatumisiin ym. liittyvät hoitojaksot yli 65-vuotiailla. Muutos tuloksissa määrittää kunnan hyte-kertoimen, mikä vaikuttaa hyte-rahaan.

Nyt on kyse arvoista. Meillä on tieto-taitoa tehdä hyvää kehittämistyötä. Meidän on tehtävä, koska esim. työkyvyttömyyseläkkeen saajista mielenterveyden häiriöiden vuoksi 2020 eläkettä sai 44 prosenttia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi 24 prosenttia ja mt-häiriöt ovat yleisin sairauspoissaolojen syy, näin jo vuodesta 2000. Senioriväestön määrä meillä kasvaa 2040-luvulle saakka.

Nyt on panostettava kaiken ikäisten hyvinvointi-, mielenterveys- ja liikuntastrategian kehittämiseen ja toteuttamiseen yhdessä kunnan ko. toiminnasta vastaavien, yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa. Hyvinvointikoordinaattori voisi olla se koordinoiva työntekijä tässä ja sote-hankemaailmassa.

Hyte-toiminnan tavoitteena on sote-palvelujen kasvun hidastumiseen ja taittumiseen. Voimme omalla toiminnallamme ja uusilla käytänteillä vaikuttaa tähän, hyte-kertoimen suuruuteen ja hyte-rahaan. Edistämistyö aina tuo drivea meihin asukkaisiin ja alueelle yleensä.

Nyt on kyse arvoista. Meillä on tieto-taitoa tehdä hyvää kehittämistyötä.

Nyt voimme itsenäisesti luoda hyviä käytänteitä ja laajentaa niitä Etelä-Savoa koskemaan. Etelä-Savo voi hyvin profiloitua ennakoivaksi, elinvoimaiseksi hyvinvointialueeksi.

Marja Riitta Linnaranta

FM, psykologi, psykoterapeutti

Aluevaaliehdokas (kd.)

Rantasalmi