Puheenvuoro: Haislahden veneilypalvelut eivät ole vain polttoainetta – Aluetta tulisi kehittää veneilypalvelukeskukseksi jo olemassa olevien suunnitelmien mukaan

Jokainen lienee joskus tankannut jotain laitetta kanisterilla, ja tietää varmasti sen tehtävän haasteet. Tyhjien kanistereiden etsiminen, polttoaineen kantaminen ja lopulta harmistuminen siitä, että kallis polttoaine valuu osin tankin ohi tai jopa maahan tai vesistöön.

Mitäpä jos sama toimenpide täytyisi tehdä vesillä 20 litran kanisterilla kymmenen kertaa peräkkäin? Ja sama toimenpide tehtäisiin Savonlinnassa muutaman kuukauden aikana yhteensä 13 000 kertaa, kun yli neljännesmiljoonalitraa polttoainetta siirretään alueella liikkuviin vesikulkuneuvoihin?

Kokonaismäärästä kaksi kolmasosaa on räjähdysherkkää, ensimmäisen luokan palavaa nestettä eli bensiiniä. Lisäksi, kuinka paljon polttoainetta päätyy vesistöön, millaisen paloturvallisuusriskin sen kuljetus ja säilytys irtokanistereissa aiheuttaa? Savonlinnan noin 4 000 rekisteröityä moottorivenettä ja niiden omistajaa ovat tämän tilanteen edessä ensi keväänä.

Suomi on edelleen yksi maailman venetiheimmistä maista. Vesikulkuneuvojen ensirekisteröintien määrä kasvoi tänä vuonna jälleen edellisvuoteen verrattuna. Suosituin kulkuneuvo vesillä liikkumiseen on edelleen moottorivene. Myös vesiskoottereiden suosio on kasvussa. Savonlinna on Suomen vilkkaimpia veneily- ja kesämökkikuntia. Haislahden venepolttoainejakelupiste on osa yksityisten yritysten tuottamia savonlinnalaisia palveluita samalla tavalla kuin ruokakauppa tai kuivan maan polttoainejakelu.

Savonlinnaan on päätetty perustaa venepolttoaineenjakelu yli 40 vuotta sitten kaupunginvaltuuston päätöksellä, ja antaa samalla huoltamon pitäminen yksityisen tehtäväksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksen pohjalta on valittu yrittäjä ja solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus, joka velvoittaa yritystä hoitamaan veneiden polttoainejakelun Savonlinnassa vuoteen 2045 saakka. Melkoinen elinikäinen velvoite?

Savonlinnan noin 4 000 rekisteröityä moottorivenettä ja niiden omistajaa ovat tämän tilanteen edessä ensi keväänä.

Veneilijöiden näkökulmasta nykyinen yrittäjä on velvollisuutensa hoitanut erinomaisesti resurssiensa mukaisesti ja samalla kasvattanut Savonlinnan matkailua sekä venetoimialan liikevaihtoa. Yrittäjä on myös Saimaan veneilijöiden suuresti arvostama erittäin korkean ammattitaitonsa ja osaamisensa vuoksi.

Missä polttoainetta sitten pitäisi Savonlinnassa jakaa veneisiin? Vaihtoehto Haislahden lisäksi voisi olla esimerkiksi Laitaatsilta. Se on kuitenkin Saimaan vilkkain vesiliikennekohta, jossa on haastavat olosuhteet liikennetilanteen ja -määrien mutta myös voimakkaan virtauksen vuoksi.

Mikäli Laitaatsiltaan johtavalla pitkällä väyläosuudella tuhannet veneilijät liikkuvat erilaisilla veneilytaidoilla ja veneillä muun liikenteen seassa, saattaisi näkymä suuren laivan komentosillalta olla aika ajoin vähintäänkin haastava.

Polttoaineenjakelupiste telakka-alueella sijoittuisi lähelle väylän kapeinta kohtaa, missä liikenne tiivistyy mutta, missä myös veneiden nopeudet ja suunnat voivat olla pahimpaan ruuhka-aikaan hyvin erilaisia. Päivittäiset vaaratilanteet olisivat siis hyvin todennäköisiä.

Lisäksi pelkkä polttoainejakelu ei riitä, vaan samalla on jaettava myös juomavettä. Lisäksi on oltava wc-jätteiden turvallinen tyhjennysmahdollisuus maihin. Wc-jätteiden vastaanotto on lailla vastuutettu kunnille.

Veneilijöiden palvelut ovat kokonaisuus, jossa kunta sekä yritykset tekevät parhaimmillaan yhteistyötä. Kuten monet kunnat tekevätkin. Haaga-Helia AMK:n tutkimuksessa selvitettiin tänä vuonna perusteellisesti veneilyn taloudelliset vaikutukset. Tutkimuksen mukaan veneilijät käyttävät rahaa eniten polttoaineeseen ja sen jälkeen ravintola- ja huoltopalveluihin sekä kulutushyödykkeisiin.

Haislahteen on kehittynyt Saimaan kuuluisin ”veneilijöiden palvelukeskus”, josta löytyvät kaikki tutkimuksessa mainitut veneilijöiden eniten hankkimat palvelut sekä kaikki keskustan kaupalliset muut palvelut. Nykyisestä polttoainejakelupisteestä löytyy jo yksistään nuo kaikki eniten käytetyt palvelut. Haislahden vetovoima näkynee myös keskustan muiden yrittäjien asiakasmäärissä.

Onkin helppo todeta veneilijöiden näkökulmasta, että nykyinen polttoainejakelupiste on avaintoimija alueella. Haislahti on sijainniltaan ylivoimainen veneilijöiden palveluille.

Aluetta tulisi kehittää veneilypalvelukeskukseksi pitkällä tähtäimellä jo olemassa olevien suunnitelmien mukaan. Siihen työhön tarvitaan myös kaupungin panostusta. Sadantuhannen euron panostus ja lupaprosessiyhteistyö yrittäjän kanssa antaisi juuri nyt hyvän alkusykäyksen kehittämistyölle.

Yrittäjän sijoittama moninkertainen euromäärä kertoo uskosta omaan toimintaan ja toimialan kasvuun, mitä myös kaikki tilastot tukevat.

Kaupungin kyvykkyyttä ymmärtää venematkailua tulee kasvattaa. Ja nähdäkseni vuokrasopimuksen ehtoihin vetoaminen johtuu pääasiassa haluttomuudesta etsiä ratkaisuja. Sopimukset ovat muutettavissa, ja kuka lopulta hakee lupaa täyttötoimenpiteille, ei pitäisi olla kynnyskysymys.

Asia tulee saada kiireellisenä poliittiseen päätöksentekoon, missä kaupunginhallitus- ja valtuusto ottavat kantaa aikanaan laatimaansa toimintamalliin ja sopimukseen. Ja myös omalta osaltaan vastaisivat toiminnan säilymisestä vuoteen 2045 saakka, kuten yrittäjä on pyrkinyt kaikin keinoin tekemään.

Antti Kaipainen

Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Saimaan aluetoiminnan johtaja,

merikapteeni AMK, insinööri AMK

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka