Lukijalta: Vastauksia Seija Puputin kirjoitukseen

Tarkastelimme palveluiden nettokäyttökustannuksia euroa per asukas aikasarjalla 2014–2020. Nettokäyttökustannus on Tilastokeskuksen käsite. Aineisto perustuu Tilastokeskuksen tilastointiin kyseisiltä vuosilta. Vertailukunnat ovat kaupunkimaisia kuntia, joiden asukasluku on +-30 prosenttia Savonlinnan asukasluvusta.

Tarkoituksena ei ollut vertailla Savonlinnaa yksittäisiin kuntiin, kuten kirjoittaja teki. Jos vertailu nettokäyttökustannuksella kuitenkin halutaan kohdentaa Mikkeliin, oli Savonlinnan perusturvan kokonaisuus vuonna 2020 4 680 euroa per asukas, kun sama luku oli Mikkelissä 4 127 euroa per asukas. Kummallakin kaupungilla on ikääntyneitä kuntalaisia ja hajaantunut palvelurakenne.

Erilaisia tapoja vertailla on useita, mm. kirjoittajan kuvaamat tarvekertoimet. Tässä tarkastelussa vertailtiin vain europerusteista nettokäyttökustannusta – tässä ei ollut tarkoituskaan tarkastella esimerkiksi palvelun laatua, vaan saada selville ainoastaan palveluissa oleva euromääräinen kustannusero.

Palvelut maksetaan euroina, ei tarpeena. Vaikka palvelu olisi kuinka laadukas, ongelmaksi voi muodostua se, että ei ole rahaa maksaa korkeaa laatua. Savonlinnan ongelma on, että omat eurot ovat riittäneet huonosti rahoittamaan sotea.

Toinen tarkastelun kärki oli siinä, että sote-menoja ei pitäisi kasvattaa kuluvana ja tulevana vuonna, jos kaupunki haluaa mennä soteen sellaisella rakenteella, joka ei muodostu kaupunkilaisen kannalta enää nykyistä kalliimmaksi.

Kaupungilta poistuu lähes SE-tasoinen määrä toimintakatetta hyvinvointialueelle johtuen suurista perusturvan ja palo- ja pelastustoimen kustannuksista, ja tämän perusteella lähtee myös yhtä suuri osa tuloja.

Savonlinnassa sote-menojen osuus kaupungin toimintakatteesta on poikkeuksellisen korkea, peräti 72 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi varhaiskasvatus-, peruskoulu- ja lukiomenoista kaupunki on joutunut leikkaamaan ja samalla korottamaan veroja vuodesta 2016 nousseiden sote-menojen rahoittamiseksi. Tässä joukossa Savonlinna on 18 muun asukasluvultaan pienen ja väestön ikärakenteeltaan vanhan kunnan joukossa.

Päätökset tehdään ennen sotea, sillä tietopohjalla mikä on nyt olemassa. Laskenta tulee varmuudella muuttumaan, mutta viisas kaupunki varautuu tulevaisuuteen sillä tietopohjalla, mikä on käytettävissä.

Eero Laesterä

Hallintotieteiden tohtori

Johtaja, talous

FCG Finnish Consulting Group Oy

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka