Lukijalta | Aholahden risteyksestä ja aurauksesta

Pertti Savolainen esittää Itä-Savossa lukijan mielipidekirjoituksessa 29.2. huolensa Savonlinnassa valtatie 14:llä sijaitsevan Aholahden risteyksen onnettomuuksista sekä moittii ely-keskusta yksityistien aurauksen hankaloittamisesta.

Valtatiehen liittyvät Aholahden paikallistie ja Pullinlahden yksityistie. Kyseessä on porrastamaton nelihaaraliittymä, jossa liittyvät tiet ovat vastakkain samalla kohdalla.

Nykyisin kohdakkain olevia liittymiä ei pääsääntöisesti enää rakenneta turvallisuussyistä.

Kolmenkymmenen viime vuoden aikana risteysalueella on tapahtunut yhteensä 21 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Yksikään ei ole johtanut kuolemaan, mutta valitettavasti loukkaantumisia on tapahtunut viidessä onnettomuudessa.

Onnettomuuksista 16 on tapahtunut vuosina 1990–2010. Viimeisenä kymmenenä vuonna onnettomuuksia on tapahtunut yhtensä viisi.

Onnettomuuksien määrä on siis huomattavasti vähentynyt, eli liittymässä tehtyjen pienehköjen toimenpiteiden voidaan arvioida parantaneen liittymän turvallisuutta – näistä kiitämme myös liittymän ongelmia esillä pitäneitä aktiivisia toimijoita.

Liittymäalueelle on laadittu vuonna 2004 toimenpideselvitys, jossa esitettiin liittymien porrastamista ja alikulkukäytävää jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tämä pienentäisi kääntyvien ja suoraan kulkevien ajoneuvojen törmäämisriskiä merkittävästi.

Myös jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus parantuisi, kun valtatien ylitykset tasossa poistuisivat. Myös vuonna 2019 valmistuneessa valtatien 14 yhteysväliselvityksessä on ehdotettu liittymän porrastamista.

Porrastamisen kustannukset olisivat vähintään miljoona euroa, todennäköisesti enemmänkin. Valitettavasti ely-keskuksella ei ole ollut käytettävissä tällaista rahoitusta liittymän parantamiseen.

Kirjoittajan toteamaan lumenaurausongelmaan Väyläviraston ja ely-keskusten kanta on tässä asiassa selkeä ja yhdenmukainen kaikkialla Suomessa. Lain maanteistä ja liikennejärjestelmästä 38 § mukaan yksityistien liittymän hoito kuuluu yksityistien pitäjälle.

Tilannetta Aholahden risteyksessä voidaan tietenkin parantaa sopimalla aurauksen käytännöistä sekä ajoituksista paikallisten auraajien kesken.

Tommi Huttunen

Johtaja

Pohjois-Savon ely-keskus

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka