Lukijalta: Halutaanko oma päivystävä sairaala Savonlinnassa säilyttää?

Savonlinnalaisten arvovalinta on ollut oman sairaalan toiminnan turvaaminen. Viime aikoina käyty keskustelu Sosterin säästövaatimuksista on herättänyt vakavan huolen siitä, onko päättäjillä vielä yhteinen tahto säilyttää ympärivuorokautisesti päivystävä sairaala, jossa tehdään leikkauksia nukutuksessa ja muita vaativia erikoissairaanhoidon toimenpiteitä.

Olemme nyt kriittisessä vaiheessa sote-palveluiden uudistamisessa. Uudet hyvinvointialueet on muodostettu ja alueiden päättäjät valitaan suorilla vaaleilla tammikuussa 2022. Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Hyvinvointialueiden rahoituksen pohja vuodelle 2023 tulee perustumaan kuntien kuluvan vuoden sote-kulujen tilinpäätöksen sekä kuntien vuoden 2022 sote-kulujen talousarvioon. Tästä muodostuu ns. siirtyvä rahoitus, joka hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä riittää turvaamaan nykyiset palvelut, myös sairaalan toiminnot.

Mikäli kunnat tietoisesti alibudjetoivat sote-kulunsa vuodelle 2022, tulee tämä vaikuttamaan suoraan sote-palveluihin rapauttavasti. Nyt on tärkeää kuulla alueemme asukkaita, ollaanko palveluista valmiita luopumaan jo ennen kuin hyvinvointialueet aloittavat?

Sosterin talousarviossa on Savonlinnan kuntaosuudeksi arvioitu 151 miljoonaa euroa, mutta Savonlinnan kaupunki on omassa talousarviossaan varannut savonlinnalaisten asukkaiden palveluihin 143 miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle. Jos Sosteri pysyy talousarviossaan, tulos ylittää Savonlinnan varauksen 8 miljoonalla eurolla. Ensi vuodelle Sosterin talous perustuu nollakasvuun eli talousarvio vuodelle 2022 olisi edelleen 151 miljoonaa euroa. Ratkaisevaa on nyt, mihin Savonlinnan kaupunki syksyllä päätyy talousarviossaan.

Miksi tämä alibudjetointi? Onko kaupungilla virkasuhteessa sellaisia osaajia, jotka pystyvät kyseenalaistamaan sote-ammattilaisten valmistelun ja arvion alueemme asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta? Sosterin talouskehitys on ollut hyvin vakaa ja kustannusten nousut rajallisia.

Säästöä voi syntyä vain, jos alueemme asukkaat eivät käytä palveluita.

Savonlinna työstää tällä hetkellä talousarviotaan ja valtuustokauden kaupunkistrategiaansa. Viranhaltijat ovat linjanneet, että strategia voi toteutua vain, jos kuntatalous on tasapainossa. Tämä on hyvä asia, mutta jos tuo toteamus edellyttää sote-palveluissa 8 milj. euron säästöjä ensi vuonna, ovat strategia ja talousarvio jo lähtökohtaisesti toteuttamiskelvottomia.

Siksi on vastuullista todeta, ettei Sosterissa ole mekanismia, jolla voitaisiin säästää euroja vain Savonlinnan osalta. Laskutus perustuu kuntalaskutukseen ja suoritteisiin eli ihmisten palveluiden käyttöön.

Säästöä voi syntyä vain, jos alueemme asukkaat eivät käytä palveluita tai suoritehintoja on laskettava. Jos hintoja lasketaan, niin niitä lasketaan kaikkien jäsenkuntien osalta. Näin kaupungin 8 miljoonalla euron säästövaatimus tarkoittaisi Sosterin kokonaiskulujen pienentämistä noin 13–15 miljoonalla eurolla vuoden 2022 aikana.

Säästökeskusteluissa on usein viitattu ostopalveluihin, jotka erikoissairaanhoidossa ovat noin 23 miljoonaa euroa per vuosi. Säästöjä voidaan toki yrittää tehdä ostopalveluista, mutta kuka asukkaistamme haluaisi, ettei häntä säästöjen takia lähetettäisi jatkohoitoon toiseen sairaalaan, sairauden niin vaatiessa? Kaikki palvelut, mitä asukkaamme Sosterista saavat, ovat aina arvioitu ammattilaisten toimesta tarpeelliseksi.

Mikäli miljoonaluokan säästöihin päädyttäisiin, on selvää, että ne kohdentuisivat pääosin henkilöstökuluihin, joiden osuus Sosterin omassa toiminnassa on 75–84 prosenttia. Esitetyt säästövaatimukset edellyttäisivät satojen ihmisten irtisanomista, mikä puolestaan johtaisi lähipalvelujen lopettamiseen.

Ilman arvailua tiedämme seuraukset, työntekijöiden, jopa perheiden, muuttoaalto pois Savonlinnasta ja siten verotulojen ja ostovoiman supistuminen ja edelleen Savonlinnan seudun elinvoimaisuuden rapautuminen.

Lisäksi on huomioitava, vaikka joku toiminta lopetettaisiin lähipalveluna täysin, syntyisi parhaimmillaankin vain noin 30 prosentin säästö, sillä lain mukaiset sote-palvelut on turvattava kuntalaisille.

Luonnollisesti, me allekirjoittaneet tuemme Sosteria kustannustehokkuuden parantamisessa. Edellytämme kuitenkin palveluiden olevan laadukkaita ja oikea-aikaisia. Hoitoketjujen tulee olla mahdollisimman nopeita ja parasta hoitoa tarjoavia alueemme asukkaille.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan modernisoida, mutta niiden tulee olla kaikkien asukkaiden saatavilla.

Savonlinnan kuntapäättäjät ovat tänä syksynä paljon vartijoina. Heidän viisaudestaan ja realistisuudestaan riippuu, vahvistetaanko vai rapautetaanko kaupunkimme molemmat kehittämisen perustat: sote-palveluiden perusta ja elinvoimaisuuden mahdollisuudet.

Anja Backman (sd.)

Aila Makkonen (sd.)

Sanna Metsälä (liik)

Panu Peitsaro (liik)

Seija Puputti (liik)

Ritva Suomalainen (sd.)

Eija Stenberg (sd.)

Esa Valkonen (vas.)

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka