Lukijalta: Toimivat palvelut ovat tärkeitä työttömyyden hoidossa

Maaliskuun alusta on alkanut työllisyyden edistämisen kuntakokeilu, joka toteuttaa Te-palveluja kunnan vastuulle siirtyvän asiakaskunnan osalta. Savonlinnan kaupungin kuntakokeilu sai 1 800 asiakasta Te-palveluista. Asiakkaat ovat nuoria alle 30-vuotiaita, vieraskielisiä sekä Kelan työmarkkinaetuutta saavia aikuisia.

Kuntakokeilussa asiakkaita valmentaa ja ohjaa 17 omavalmentajaa. Lisäksi kaupungin elinkeinopalveluissa yksi työntekijä työskentelee kuntakokeilussa 50 prosenttia työajastaan. Kuntakokeilun tavoitteena on saada työntekijöitä alueemme yritysten tarpeisiin.

Yritysten tarpeiden mukaisesti asiakkaitamme ohjataan hakeutumaan avoinna oleviin tehtäviin tai koulutukseen sellaisille aloille, joissa on työvoimapula. Osa asiakkaista ohjataan erilaisiin palveluihin, jotta työelämä- tai työnhakutaidot lisääntyisivät. Kuntakokeilussa pidetään tärkeänä, että asiakas ohjataan juuri hänelle sopivaan palveluun.

Työllistymisen esteet on myös poistettava, ennekuin voi hakeutua koulutukseen tai työhön. Asiakaslähtöisyys on kaiken toiminnan ydin.

Asiakkaistamme suurin osa on koulutettua ja työkokemusta omaavaa. He tekevät useita työhakemuksia viikossa. Pääsevät työhön, mutta työnantaja saattaa keskeyttää työsopimuksen koeajalla. Miksi? Tätä ei useinkaan kerrota. Ihmisen itsensä kannalta on kuitenkin tärkeää tietää, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä oppia lisää.

Työttömyys ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys ovat ilmiönä haastavia. Työttömät ja varsinkin pitkäaikaistyöttömät ovat usein koko yhteiskunnan syyllistämisen kohteina.

Työttömyys voi kuitenkin kohdata kenet tahansa. Helppoa on myös syyllistää työttömien palveluissa toimiva henkilökunta. Tuloksia odotetaan ja syyllisiä etsitään.

Epäkohtien etsimisen sijaan tulisi panostaa ajantasaiseen tiedonsiirtoon työnantajien ja työttömien palveluissa työskentelevien välillä ja avoinna olevien työpaikkojen tiedottamiseen, jotta työnantajien tarpeisiin voitaisiin vastata ja työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin etsiä.

Työttömyyden vähentämiseen ja poistamiseen on yhteiskunnassamme laaja toimijaverkosto. Eri toimijat eivät välttämättä tiedä mitä toinen tekee ja asiakkaita siirrellään toimijalta toiselle, josko ratkaisu ongelmaan löytyisi. Kuntakokeilun yksi tavoite on työllisyyden ekosysteemin rakentuminen palvelemaan kaikkia osapuolia, mutta etenkin asiakasta.

Ekosysteemin rakentuminen tarvitsee kaikkien toimijoiden yhteisen tavoitteen ja tahtotilan. Tärkeää on myös vuoropuhelu elinkeinoelämän ja alueen yritysten kanssa.

Työvoimapalvelujen siirtoa kuntien vastuulle vuonna 2024 valmistellaan parhaillaan. Toimiva ekosysteemi, jossa kaikki toimijat tietävät oman roolin systeemissä, on tärkeää. Päällekkäiset toiminnot, kilpailu asiakkaista tai asiakkaiden siirtely palvelun tuottajalta toiselle ilman tavoitteita, eivät tuota tulosta.

Anna Tolvanen

Työllisyyspalveluiden päällikkö/kuntakokeilu

Savonlinnan kaupunki

Kalle Asikainen

Kuntakokeilun asiakaspalveluvastaava

Savonlinnan kaupunki

Karoliina Helander

Elinkeinoasiantuntija

Savonlinnan kaupunki

Kommentoi