Lukijalta | Kannabiksen laillistaminen on fiksua sosiaali- ja talouspolitiikkaa

Nykyisellään kannabiskauppa rehottaa niin julkisilla paikoilla kuin verkossa. Sama myyjä joka myy pilveä, myy myös piriä ja subua. Useissa paikoissa alaikäisten on helpompaa hankkia itselleen laitonta kannabista kuin laillista alkoholia. Myyjät eivät välitä mitä myydään, missä myydään tai kenelle myydään, kunhan kauppa käy.

Nykyinen vuosikymmeniä voimassa ollut kieltolaki hyvin selkeästi kieltää kaiken huumausaineisiin liittyvän toiminnan, ja siitä huolimatta – tai siitä johtuen – asenteet kannabista kohtaan ovat lieventyneet merkittävästi.

Viimeisen vuoden aikana kannabista on käyttänyt vajaa 300 000 suomalaista, Tamperetta tai Espoota vastaava ihmisjoukko.

Suurin osa ei jää koskaan kiinni ja ainoastaan pieni vähemmistö käyttäjistä päätyy poliisin kanssa tekemisiin. Ongelmat kasaantuvat jo heikossa asemassa oleville ja lainsäädännöltä puuttuu pelotevaikutus.

Pelkästään näistä syistä kannabiksen käyttö tulisi vähintään dekriminalisoida. Se myös helpottaisi apua tarvitsevien hakeutumista päihde- ja sosiaalipalveluiden äärelle nykyistä paremmin.

Koska meillä on suuren kaupungin verran kannabiksen käyttäjiä Suomessa, on selvää, että sen ympärillä on myös hyvin merkittävät markkinat, joissa liikevaihto pyörii useissa sadoissa miljoonissa euroissa vuosittain.

Kaupankäynti on täysin verovapaata, ja tämä myynnin laittomuus ja verovapaus pelaa ainoastaan rikollisjärjestöjen lompakkoon.

Kaupankäynti on täysin verovapaata, ja tämä myynnin laittomuus ja verovapaus pelaa ainoastaan rikollisjärjestöjen lompakkoon, yhteiskuntamme ja meidän veronmaksajien kustannuksella.

Säätelemällä kannabista veisimme järjestäytyneeltä rikollisuudelta sen merkittävimmän tulonlähteen, ja samalla saisimme kerättyä myös haittaveroa kustantamaan kannabiksen käytöstä koituvia haittoja.

Perustelut ovat samat kuin alkoholin kieltolain kumoamisessa.

Vihreiden kanta kannabiksen laillistamiseen ei yksistään muuta mitään lainsäädäntöä; päätös on periaatteellinen keskustelunavaus.

Vihreät haluaa, että Suomessa kannabiksen valmistusta, myyntiä ja käyttöä kontrolloi valtio, eivät monikansalliset rikollisorganisaatiot.

Lauri Kosonen

Maatalousyrittäjä

Savonlinna