Lukijalta: Väyläverkon kehittämistä vaivaa kelirikko

Väyläviraston esitys valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029 on epätasapainoinen. Ohjelma keskittyy suurien kaupunkien ympärillä ja niiden välillä olevan väyläverkon kehittämiseen.

Valmistelusta puuttuu kokonaisvaltainen näkemys ja toimenpiteet, joilla huolehditaan koko maan väyläverkon tarpeista.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12:n -tavoite on, että liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Sosiaalisen kestävyyden osalta liikennejärjestelmällä on oltava kyky varmistaa liikkumisen edellytykset samanarvoisesti riippumatta yksilöiden sosioekonomisesta taustasta, fyysisistä ominaisuuksista tai asuinpaikasta.

Nämä eivät toteudu Väyläviraston esityksessä. Alueiden erilaisuutta ja eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ei suunnitelmassa huomioida. Kun ainoa kriteeri investointien kohdentamiseen ovat liikennemäärät, johtaa jokainen investointikausi tätä ruokkivaan kierteeseen: investoinneilla luodaan uusia investointitarpeita samoihin kohteisiin pieneen joukkoon suuria kaupunkeja.

Liikenneverkon strateginen tilannekuva ei sisällä ajantasaista tietoa valtion ylläpitämän väyläverkon tilasta. Suunnitelman keskiössä on suurten kaupunkien saavutettavuus sekä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Molemmat ovat tavoitteita, jotka heikentävät maaseutumaisten maakuntien, kuten Etelä-Savon asemaa suhteessa nk. kasvukeskusmaakuntiin.

Saavutettavuudessa on keskitytty vain määränpäähän ja unohdettu lähtöpää. Jokainen liikennesuorite lähtee jostakin oli kyse sitten ihmisistä, raaka-aineista, jalosteista tai palveluista. Etelä-Savon maakunta tuottaa merkittäviä määriä luontoon perustuvia raaka-aineita ja palveluja (maa- ja metsätalous sekä matkailupalvelut), mikä edellyttää toimivaa alemman asteista tieverkkoa.

Viitostien remontti oli hyvä alku, nyt tarvitaan toimenpiteitä alemman asteiselle tieverkolle.

Nykyisellään valtion vastuulle kuuluva alemman asteinen tieverkko on jätetty heitteille, mikä vaarantaa sekä alueen elinvoiman että em. toimialojen toimintakyvyn koko maassa. Investointiohjelma näyttäytyykin osana laajempaa keskittämispolitiikkaa, jossa unohdetaan, että valtaosa viennistä elää kaukana suurista kaupungeista ja satamista lähtevistä raaka-ainevirroista.

Väyläverkon investointien arvioinnin on perustuttava eri osissa maata eri kriteereihin, koska toimenpiteiden tarpeet ja vaikutukset ovat erilaisia. Ruuhkien purkamiseen osoitettavat rahat Helsingissä, Tampereella tai Turussa ovat vaikuttamista seurauksiin unohtamalla niiden syyt.

Viitostien remontti oli hyvä alku, nyt tarvitaan toimenpiteitä alemman asteiselle tieverkolle. Ihmisten ja tavaroiden tulee liikkua muuallakin kuin vauhdilla läpi maakunnan.

Vesa Kallio

Toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka