Pääkirjoitus: Ilmastonmuutosta torjutaan yhdessä – Syyllistäminen ei vie asiaa eteenpäin

Jaana Rautio-Teijonmaa

Viime lauantaina Tiittalan kartanoon Sulkavalle kokoontui joukko ilmasto- ja viestintäasiantuntijoita sekä Itä- ja Etelä-Savossa ilmestyvien medioiden edustajia.

Kokoontumisen aiheena oli keskustella ilmastonmuutoksesta sekä siitä, miten aihe näkyy paikallis- ja aluemedioissa. Yksi tilaisuuden järjestäjistä oli pieni Sulkava-lehti, joka ilmastonmuutosjournalismissaan on Suomessa kiistaton edelläkävijä.

Helsingin yliopiston viestinnän professori Risto Kunelius tähdensi juuri paikallisten tarinoiden merkitystä, jotta ymmärtämys asiasta lisääntyisi. Kuneliuksen mukaan paikallisessa journalismissa asiat konkretisoituvat. Tarinat ovat lukijaa lähellä kertoivatpa ne sitten ilmaston lämpenemisen aiheuttamista muutoksista tai keinoista hillitä muutosta.

Yhteisymmärrys keskustelijoilla oli myös siitä, että ilmastonmuutoskeskustelussa ei pidä etsiä syyllisiä tai syyllistää ketään. Nyt on aika etsiä ratkaisuja ja toimintamalleja meille kaikille.

Ilmastonmuutoskeskustelu ja -journalismi vaativat myös luotettavaa, tutkittua tietoa. Mutta ymmärtämystä myös siitä, että tavasta toimia vuosikymmeniä sitten ei voi syyllistää, jos silloin ei ollut tietoa vaikutuksista.

Uhka ilmastonmuutoksen torjumiselle on myös keskustelun politisoituminen ja kahtiajakautuminen. Fundamentalistisella suhtautumisella ei juurikaan ole positiivisia vaikutuksia mihinkään asiaan.

Jotta ilmastonmuutoksen torjunnassa päästään eteenpäin, siihen tarvitaan mukaan meitä kaikkia. Työ tarvitsee myös keskinäistä ymmärtämystä sekä käsitystä muun muassa maamme alueiden erilaisuudesta. Polarisoituminen ei kehitä yhteiskuntaa ja kaikkein vähiten se auttaa ilmastonmuutoksen torjuntatyötä.

Kommentoi