Lukijalta: Keskussairaala on julkisten palveluiden helmi – mutta kuka tinkii veroeduistaan

Maakunnallisten sote-yhtymien syntyminen on nyt totta. Enää hiertää vain kysymys saavatko hallituspuolueet varmistettua, että Suomeen luodaan jälleen uusi verotusautomaatti, nyt nimeltään maakuntavero. Sote-uudistuksen mantrana on ollut, ettei kuntalaisten verorasitus nouse maakuntauudistuksessa. Hallituksen pääpuolueet SDP ja Keskusta halusivat luonnollisesti siirtää maakuntaveropäätöksen kuntavaalien jälkeiseen aikaan. Yllättäen vain Vasemmistoliitto on vaatinut, että uuden maakuntaveronveron tulo on ilmoitettava reilusti kuntalaisille jo sote-uudistuksen yhteydessä.

Keskussairaalan merkitystä ei Savonlinnan vähenevän ja vanhenevan väestön osalta voi yli korostaa. Sairaala on alueen suurin akateeminen keskittymä ja se säteilee turvaa ja hyvinvointia meille kaikille kuntalaisille.

Alun perin oli tarkoitus, että valtio antaa sote- maakunnille kiinteän verosumman, jonka suuruus vaihtelee alueiden ikä- ja sairastavuusrakennetta mukaillen. Maakuntien tehtäväksi jäi tehostaa toimintaansa tähän, sinällään reiluun, perusteeseen sopeutuvaksi. Kansanedustajat kuitenkin tajusivat, että tässä mallissa riittämättömien resurssien syyttävä sormi voi kohdistua valtioon ja heidän omaan eduskuntaan, joten onkin parempi antaa maakunnille kokonaan oma verotusoikeus. Kun nyt ollaan luomassa uusia normatiivisia (eli käskyttäviä) verotusoikeuksia kolmelle eri toimijalle (valtio, kunta, maakunta) voidaan oikeutetusti kysyä, kuka lopulta koordinoi sitä, ettei kansalaisten kokonaisveroaste nouse?

Etelä-Savon uuden sote-maakunnan rahoitusvaje on Valtiovarainministeriön laskemien mukaan jo nyt 18 miljoona euroa per vuosi. Savonlinnan seudun laskennallinen vaikutusvalta uudessa maakuntavaltuustossa on vain noin kolmannes uuden hallintohimmelin äänistä. Jos maakunta päättää, ettei sen nosta veroastetta, niin mihinköhän maakunnan alueeseen tehostamistoimet tulevat kohdistumaan? Jos maakunta taas päättää nostaa verojaan, niin alentavatko alueen kunnat ja valtio vastaavasti omia verojaan ettei kokonaisveroaste nouse? Mikä on kansalaisten valistunut arvaus? Nouseeko veroaste?

Ja lopuksi, jos kuntalaisten vaikutusvaltaa halutaan aidosti lisätä, niin ehkä olisi mietittävä ihan uutta järjestelmää, jossa jokainen veronmaksaja voi veroilmoitusta tehdessään päättää minkä osuuden veroistaan hän osoittaa millekin verottajalle. Osa voi painottaa valtion perinteisiä oikeuslaitos-, poliisi- ja maanpuolustustehtäviä, osa maakunnan sote-palveluita, osa kuntien peruspalvelutehtäviä tai kulttuuri ja vapaa-aikapalveluita. Se, että jokainen byrokratiataso vain määrää, mitä alamaisen on itselleen maksettava, ei ole aitoa kansanvaltaa. Nykyisillä tietojärjestelmillä ei kansalaisen tahdon kuulemisen luulisi olevan edes vaikeaa.

Pasi Pekkonen

Kaipunginvaltuutetty (liik.)

Savonlinna

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka