Puheenvuoro: Nuoriin panostaminen on sijoitus kaikkien tulevaisuuteen

Onneksi olkoon uusille valituille kunnanvaltuustojen jäsenille! Olette saaneet vastuullisen tehtävän, joka vaatii ymmärrystä monista asioista, joilla yhteiskuntaa rakennetaan aina paremmaksi.

Teette merkittäviä päätöksiä myös nuoriin liittyen. Ette vain siihen, miten nuoret voivat tänään, vaan myös siihen, minkälaisessa maailmassa me kaikki asumme 20 vuoden kuluttua.

Päätökset vaikuttavat pitkään ja syvälle: Ovatko nuoret kasvaneet yhteiskunnan rakentajiksi? Riittääkö meille hoitajia? Paljonko silloin tarvitaan satsauksia mielenterveys- ja päihdeongelmiin? Millainen yhteiskunnallinen ilmapiiri meillä on? Onko täällä turvallista ja hyvä asua?

Nuoriin panostaminen on sijoitus paitsi heidän henkilökohtaisen potentiaalinsa toteutumiseen, myös tulevaan yhteiseen elinvoimaamme.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perustana on laadukas varhaiskasvatus ja koulutus sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että kaikki pysyvät mukana. Yhtään nuorta ei ole varaa hukata, ei yksilön eikä yhteiskunnan näkökulmasta.

Maailma tarjoaa nuorille paljon mahdollisuuksia, mutta myös monia epävarmuustekijöitä. Pandemian, ilmastonmuutoksen ja tietomurtojen keskellä heidän on vaikea katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Nyt kaivataan yhteistyötä yli puoluerajojen.

Juuri ilmestyneen Pelastakaa Lapset -järjestön Lapsen ääni -kyselyn mukaan lähes joka toinen lapsi tai nuori on huolissaan henkisestä hyvinvoinnistaan koronan pitkittyessä. Viidennes kantaa huolta myös perheen toimeentulosta. Yhä useampi nuori kärsii mielenterveyden ongelmista, mitä korona on vain lisännyt erityisesti varttuneempien nuorten keskuudessa.

Nuorten kysymykset ja huolet on otettava tosissaan. Nuorilla ei ole yhtä hyviä keinoja käsitellä vaikeita tunteita kuin aikuisilla. Nuorille tulee antaa selkeä viesti, että heidän näkemyksensä ovat tärkeitä. Koetun turvallisuuden kautta syntyy luottamus, joka kantaa eteenpäin.

Hyvään osallisuuteen tarvitaan nuorten ja aikuisten vuoropuhelua, aitoa kohtaamista sekä keskinäistä oppimista ja luottamusta. Yhdessä voidaan purkaa pelkoja, etsiä ratkaisuja sekä luoda innostavaa näkyä tulevaan.

Nuorten joukko on moninainen. Tarvitaan monenlaisia keinoja nuorten kuulemiselle ja vaikuttamiselle, jotta saadaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten ääni kuuluviin.

On tärkeä saada vahvistettua nuorten käsitystä mahdollisuudestaan toimia itse ja vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin. Se lisää myös kaikkien muiden toimintojen ja palvelujen vaikuttavuutta. Nuorille on annettava vastuuta ja heidän yritteliäisyyttään on tuettava ja rohkaistava, että he saavat otteen todellisesta elämästä.

Nyt kaivataan yhteistyötä yli puoluerajojen. Nuorten asiat ovat kaikkien yhteisiä asioita. Paljon hyvää työtä on jo tehty ja meneillään. Työhön kuitenkin tarvitaan jatkossakin panostusta, missä kunnalliset päättäjät ovat avainasemassa.

Tarvitaan kokonaisvaltaista ja systeemistä ajattelua, jossa kaikkia asioita katsotaan laaja-alaisesti eri näkökulmat huomioiden ja vaikutukset nuoriin tunnistaen. Myös kunnan veto- ja pitovoiman näkökulmasta asia on ensiarvoisen tärkeä.

Haastammekin teidät, uudet arvoisat päättäjät kuuntelemaan aidosti lapsia ja nuoria. Heillä on painavaa sanottavaa niin oman elämän asiantuntijoina kuin kunnan päätöksentekoonkin. Ottakaa ne vakavasti. Näin saamme paitsi hyvinvoivia nuoria, myös hyviä tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä sekä turvallisen yhteiskunnan, jossa kaikenikäisillä on hyvä olla.

Nuorten Suomen tukiryhmä, laaja-alaisesti eri alojen asiantuntijoista koostuva ns. helikopteriryhmä (www.nuortensuomi.fi/yhdistys)

Eeva-Liisa Tilkanen

Toiminnanjohtaja

Nuorten Suomi ry

ja 12 eri alojen asiantuntija

Maria Kaisa Aula

Valtiosihteeri

Valtiovarainministeriö

Lea Goyal

Koulutusasiantuntija

Keski-Suomen Ely-keskus

Erkki Järvelä

Maakuntajohtaja, eläkkeellä

Pirkko Melville

Vastuualuejohtaja

Keski-Suomen Ely-keskus

Jorma Nokkala

Teollisuusneuvos

Petri Palviainen

Senior Advisor

Ascent Kehittämispalvelut

Heikki Parkatti

Opetusneuvos

Johannes Partanen

Opetusneuvos

Inkeri Pasanen

Varapäätoimittaja

Keskisuomalainen

Tiina Sivonen

Toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Tarja Tuomainen

Kehityspäällikkö

Edita Publishing Oy,

puheenjohtaja

Nuorten Suomi ry

Jouni Välijärvi

Professori emeritus

Jyväskylän yliopisto

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka