Lukijalta: Seniorit kustannuksesta voimavaraksi

Yli 65-vuotiaita oli vuonna 2019 Savonlinnassa 32 prosenttia väestöstä. Äänioikeutetuista luultavasti 40 prosenttia. Millainen on vaikutusmahdollisuus kuntatasolla, toteutuuko ”kuulluksi tuleminen” johtaen todelliseen vaikuttamiseen. Kunnassa oleva merkittävä yli 65-vuotiaiden väestön määrä tulee näkyä palvelurakenteiden kehittämisessä.

Tulevassa hallituksen maakuntauudistuksessa on jopa todettu suoraan, että palveluverkon karsiminen on yksi tapa hillitä kustannuksia. Karkaavatko palvelut tulevassa uudistuksessa maaseudulta taajama-alueille ja keskustaan? Jo tällä hetkellä maaseudulla asuva vanhusväestö pohtii itsenäisen toimintakyvyn heiketessä terveyspalvelujen riittävää saatavuutta.

Kunnat ovat nykyisin kyenneet hillitsemään kustannuksia ja turvaamaan palveluita hankkimalla hoito- ja hoivapalveluja yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä. Tulevilla hyvinvointialueilla ei olisi tätä samaa mahdollisuutta koska ostopalvelujen rooli tulee olemaan rajattu. Palveluseteli mahdollistaa hoitopalvelujen hankkimisen myös pienemmiltä palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Kasvavat hoitokustannukset aiheutuvat riittämättömästä kuntoutuksesta, jota sairaalasta kotiutuva ikä-ihminen tarvitsee. Sairaus hoidetaan mutta itsenäinen selviytyminen arjessa vaarantuu resurssipulan takia. Tehokas ja oikein ajoitettu kuntoutus pystyy korjaamaan tästä osan ja vähentämään pitkäaikaisen kustannuksia lisäävän hoidon tarvetta. Tulevaisuudessa on keskeistä turvata palvelutarpeen lisääntyessä riittävät ikäihmisten hoito- ja hoivapalvelut ja erilaiset asumisvaihtoehdot .

Noin 50 prosenttia nyt ikääntyneiden palveluasumisesta tuottavat yksityinen ja kolmassektori, joille tällä hetkellä maksetaan palvelun tuottamisesta kuntien oman tuotannon hintaa vähemmän.

Tulevaisuuden yksi keskeisiä tavoitteita on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Terveydenhuollon toimintatapojen uudistaminen, riittävien palvelujen varmistaminen ja olemassa olevien rakenteiden kehittäminen on tulevaisuudessa keskeistä. Kolmassektori ja eri järjestöjen tulee olla osa uudistettavia palvelukokonaisuuksia.

Tulevilla hyvinvointialueilla ei olisi tätä samaa mahdollisuutta.

Pirjo Falkstedt os. Sairanen

Kuntavaaliehdokas (kok.)

Savonlinna

Kommentoi