Lukijalta: Ennaltaehkäisevän työn merkitys

Me tarvitsemme lisää ennaltaehkäisevää työtä ja mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tiedämme, että varhainen tuki on vaikuttavinta! Oikea-aikainen ja riittävän varhainen tuki on olennaista. Tämä säästää myös pitkällä aika välillä varsinaisia sote-kuluja, koska silloin elämä ei kerkeä kriisiytyä.

Ilman tukea monen tilanne vaikeutuu ja tarpeisiin vastaaminen on yhä haasteellisempaa. Varhainen tuki on kunnan talouden kannalta myös kustannustehokkainta. Haasteellisessa elämäntilanteessa olevat tarvitsevat lähipalveluita. Lähipalveluiden rinnalle tarvitaan erilaisia etä- ja digipalveluita. Lisäksi tarvitaan lähi- ja etäpalveluja yhdistäviä malleja. Etäpalvelut parantavat palveluiden saatavuutta, tuovat niiden piiriin uusia kohdetyhmiä ja madaltavat kynnystä siirtyä lähipalveluihin.

Nuoret – myös yli 18-vuotiaat – tarvitsevat kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja, joissa he voivat käsitellä kasvamisen ja itsenäistymisen haasteita turvallisesti yhdessä ohjaajien ja toisten nuorten kanssa. Ohjaamot ovat tarpeellisia nuorten työllisyyden edistämisessä ja monialaisen tuen tarjoamisessa, mutta ne eivät yksinään riitä luomaan perustoja yhteisöllisyyden ja johonkin kuulumisen tunteiden vahvistumiselle. Tähän tarpeeseen vastaa myös työpajat, Savonlinnan alueen hyvät työpajat antavat monia eväitä elämään ja elämänhallintaan. Työpajat toimivat koulutuksen tukipalveluina. Ne tarjoavat yksilöllisiä valmennuspalveluita ja oppimisympäristöjä. Monella työpajalla voi jo nyt suorittaa tutkinnon osia tai kokonaisia tutkintoja. Oppivelvollisuuden laajentuessa koulutuksen järjestäjien ja työpajojen yhteistyö on yhä tärkeämpää. Työpajat tukevat yksilöllistä ohjausta tarvitsevia suorittamaan opintonsa ja ehkäisevät siten koulutuksen keskeyttämistä. Työpajojen erityisosaamista kannattaa hyödyntää entistä laajemmin.

Työpajatoiminta on todennetusti vaikuttavaa ja siihen kannattaa panostaa. Laadukas työpajatoiminta tarvitsee asianmukaiset resurssit paitsi työvalmennukseen myös henkilökohtaiseen ohjaukseen eli yksilövalmennukseen. Jotta palvelu on tuloksellista, riittävät resurssit tarvitaan myös sidosryhmäyhteistyöhön ja monialaiseen yhteistyöhön esimerkiksi sote-palveluiden, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien kanssa. Työpajatoiminta on laadukasta, kun työpajalla on mahdollisuus räätälöidä toiminta joustavasti eri kohderyhmien ja niiden tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaiseksi. Tämä edellyttää ammattitaitoista henkilöstöä, jonka osaamisen kehittämisestä huolehditaan. Kunnan kannattaa hyödyntää työpajoja sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa että kouluttautumisen ja työllisyyden edistämisessä.

Carita Röpelinen

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Työpajojen erityisosaamista kannattaa hyödyntää entistä laajemmin.

Savonlinna

Kirsti Torikka

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Savonlinna

Kommentoi