Lukijalta: Tavoitteena kehittyvä ja kasvava Savonlinna

Olen kirjoittanut ja ottanut kantaa Saimaan ympäristön säilyttämiseen ja vesien suojeluun. Se on yksi tärkeimpiä tavoitteita sille, jos haluamme vetovoimaisen Savonlinnan ruuhkasuomen asukkaille. Jotain täällä on jo tehtykin ja jatketaan samaan malliin. Tästä osoituksena on esimerkiksi Pihlajaveden vesistönhoito projektiin osallistuminen ja paikallisten hankkeiden järjestäminen ja johtaminen ohjausorganisaation kanssa. Tarvitaan paikallista tekemistä ja osallistumista. Itsestään ei mitään tapahdu. Yhteiskunta tukee paikallista yritteliäisyyttä, jos me osaltamme tartumme toimeen ja teemme asioiden eteen jotakin.

Toinen tärkeä näkökohta on veroprosentti. Sitä ei ole missään tapauksessa vara nostaa, mieluummin laskea, jolloin tasavertaisuus Suomen muiden kuntien kanssa toteutuu. Tulot ja menot tulee mitoittaa siten, että talouden tasapaino säilyy. Joskus on pakko tehdä myös kipeitä päätöksiä, mutta niitä tulee tehdä harkiten. Kaupungin johtajan esitys veroprosentin alentamisesta oli ilahduttava uutinen ja toivottavasti se saadaan toteutettua.

Kolmas tärkeä näkökohta kehittyvään ja kasvavaan Savonlinnaan on joustava ja ihmisläheinen maaseutuajattelu, jonka pyrokraattiset esteet tulee madaltaa mahdollisimman pieniksi. Savonlinnaa tulisikin kehittää siten, että lähimetsät, puutarhat, puistot ja rannat turvataan ja uudisrakentamisessa suunnitellaan vehreys ja väljyys edellä. Tehdään Savonlinnasta väljä ihanteellinen asumisympäristö, johon ruuhkasuomen nuoretkin haluavat muuttaa.

Rakennetaan Savonlinnaa sellaiseksi, jossa perheet voivat hyvin. Kun perhe voi hyvin, yhteiskuntakin voi hyvin. Siihen liittyy tasavertaisuus ja palveluiden saanti ikään ja varallisuuteen katsomatta. Liikunta, kulttuuri ja monipuoliset harrastukset kuuluvat iästä ja asuinpaikasta riippumatta kaikille ja parantavat elämisen laatua.

Liikunta ja harrastukset ehkäisevät myös syrjäytymistä ja vähentävät sosiaalisten ja terveyspalvelujen tarvetta.

Vesistöjen ja ympäristön säilyminen hyvänä tuleville sukupolville on ensiarvoisen tärkeää. Sähköauto ei ole ratkaisu, eikä välttämättä hybridikään. Katsotaan ratkaisuja kokonaisuutena ottaen huomioon hyödykkeiden ja palvelujen koko elämänkaari. Ollaan maltillisia uudistusten suhteen, koko maailmaa me ei voida pelastaa. Osallistutaan osaltamme vesistöjen ja ympäristön säilyttämiseen ja hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja, kuten paikallinen kala- ja riista sekä metsästä saatavat einekset.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Ari Lybeck

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Savonlinna

Kommentoi