Lukijalta: Senioripuistosta ja vähän muustakin

Pirjo Liukko kyseli Itä-Savossa 28.5., mihin Enonkosken kunta on menossa ja ihmetteli liikuntapuistohankeen kohtaloa, jota hallintoelimissä käsiteltiin senioripuiston nimellä. Kirjoituksessa annetaan virheellistä tietoa hankkeesta ja sen rahoituksesta. Samasta aiheesta on kerrottu myös muissa medioissa virheellisesti ja katsomme aiheelliseksi kertoa, kuinka asian laita oli ja näkemyksemme asiasta.

Enonkosken kunta jätti hakemuksen ympäristöministeriön Ikäihmisten asumisen kehittämisohjelmaan ja olisi saanut avustuksen hankkeeseen, jota ministeriö oli pitänyt hyvänä. Todettakoon, että asiaan saattoi vaikuttaa se, että yhtään muuta hakemusta muista Suomen kunnista ei ollut jätetty tuolloin ministeriöön, vaikka hanke oli ollut auki jo lähes vuoden.

Hakemusta jätettäessä oli käsitys, että avustus koskisi sekä suunnittelu- että toteutuskustannuksia. Näin ei ollut, vaan avustus koski ainoastaan puiston suunnittelukustannuksia. Puiston suunnittelun kokonaiskustannukset ja haetun avustuksen kustannukset olivat 62 320 euroa. Tästä kunnan olisi tullut kattaa omavastuuosuus 40 prosenttia eli 24 928 euroa. Tämä olisi katettu kunnan työntekijöiden työaikana ja heille maksettavina palkkoina. Toisin sanoen tehtävään olisi tullut palkata henkilö tai kunnan nykyiset työntekijät olisivat käyttäneet hankkeen suunnitteluun noin kuusi kuukautta työaikaa.

Tällaiseen valtion tai kunnan veronmaksajien rahan käyttöön emme katsoneet kunnan olevan tarpeellista lähteä. Suunnittelukustannusten lisäksi hankkeen toteutuksesta olisi totta kai aiheutunut kustannuksia, jotka Enonkosken kunnan olisi tullut maksaa 100 prosenttisesti itse. Puiston alustavat rakennusinvestointikustannukset olisivat olleet 40 000–50 000 euroa. Näiden lisäksi kunnalle olisi tullut tästä puistosta vuosittaiset ylläpito- ja kunnostuskustannukset katettavaksi yhteisistä verorahoistamme. Tämän vuoden talousarvion investointiosassa oli jo useita vastaavia investointeja, jotka toteuttavat myös tämän hankkeen tavoitteita tai ne voidaan ottaa huomioon. Mainittakoon Potaattiniemen uimarannan kehittäminen, joka on suunnitellun senioripuiston vieressä. Miksi meillä tulisi olla vierekkäin erillinen uimaranta senioreille ja muille kuntalaisille.

Kokonaisuus huomioon ottaen hankkeen eteenpäin viemiselle emme katsoneet edellytyksiä. Kuntamme väestön määrä ja sen kehitys lähivuosikymmeninä sekä talouden tasapainottelu vaatii investointien ja palveluiden kriittistä arviointia.

Kuntamme on edelleen velaton, kunnallisveroprosenttimme on maltillinen ja kuntamme taloudellinen tilanne hyvä Suomen kuntakenttään verrattaessa. Kuntamme pienuus aiheuttaa kuitenkin suuren riskin talouden pitoomme. Isossa mittakaavassa pienetkin muutaman sadan tuhannen euron heilahtelut esimerkiksi valtionosuuksissa tai sosiaali- ja terveyspalvelukustannuksissa ovat voineet heilauttaa tilinpäätöksen puolen miljoonan ylijäämästä samanlaiseen alijäämään.

Kunnassamme on vireä ja iloinen meininki.

Kuluneella vaalikaudella kuntamme olemassaolo ei ole joutunut uhatuksi taloudellisista syistä. Emme lähteneet esityksistä huolimatta kunnallisveron korotuksiin. Kunnassamme on vireä ja iloinen meininki. Kiitos yritykset, yhdistykset, kuntalaiset ja kunnanväki! Kuntamme pystyy tarjoamaan kattavat ja hyvät niin liikunta- ja muuta lakisääteistä tasoa paremmat palvelut. Olkaamme niistä iloisia.

Haluamme kehittää myös jatkossa liikuntapaikkaverkostoamme ja -palveluitamme. Oman todella hienon mahdollisuuden antaa Kyllikki Östringin testamenttilahjoitus, joka näkyy jo nyt lukuisina palveluina ja tapahtumina senioreille ja lapsille.

Toivottavasti polkumme jatkaa samaan suuntaan!

Jonna Malmstedt

Lauri Niiranen

Juha Nousiainen

Kari Turunen

Enonkosken kunnanhallituksen jäsenet

Kommentoi