Lukijalta: Yhteistyöllä lisää elinvoimaa Savonlinnaan

Kun pohditaan Savonlinnan tulevaisuutta, esiin nousee jatkuvasti seutumme elinvoima. Elinvoima koostuu monesta seikasta. Tärkeimpiä ovat meidän yritystilanteemme ja siihen liittyen työpaikat, koulutusmahdollisuudet, kaupungin palvelutarjonta ja niiden hintapolitiikka sekä yhteytemme.

Yritystoiminnan edellytysten puolesta Savonlinnassa on tehtävä seuraavina vuosina työtä, jotta kaupunkimme mielikuva yritysten sijaintipaikkana saadaan nousemaan. Hyvän yritysilmapiirin aikaansaamiseksi on koottava yhteen yritysten ja elinkeinotoimen edustajat tekemään strategia, miten Savonlinna saadaan houkuttelevaksi yritysten sijaintipaikaksi.

Uusien ideoiden kehittämiseen tarvitsemme investointeja ja hankkeita. Kuluneella ohjelmakaudella Savonlinna on saanut 27,1 miljoonaa euroa näiden investointien ja hankkeiden toteuttamiseen. Olennaista on myös, että hanketoiminnalla ja investoinneilla saadaan sellaisia tuloksia, joita suunnitelmat edellyttävät.

Verotuksessa on pyrittävä siihen, että veroprosenttia voidaan laskea, sillä korkea verotusaste ei luo hyvää tulevaisuusmielikuvaa. Myös kiinteistöverojen suhteen Savonlinna ei saa nousta verotuskärkeen, sillä kiinteistövero on epäoikeudenmukainen etenkin kaupungin keskustan ulkopuolella asuville, koska he eivät saa juuri kaupungin palveluita.

Koulutuksessa on panostettava siihen, että nuorten on mahdollista kouluttautua täällä sellaisille aloille, joilla täällä on työvoimatarvetta. Keskiasteen ja korkeamman asteen koulutusta tulee vahvistaa, jotta se kykenee tuottamaan aktiivisia osaajia ja tulevaisuuden tekijöitä. Toisaalta yrityksiä pitää kuunnella herkällä korvalla, että koulutus myös vastaa yritysten tarpeita.

Palveluista ykköseksi ovat nousseet sosiaali- ja terveyspalvelut. Nämä palvelut on saatava läheltä ja erikoissairaanhoidon palvelut omalta seutukunnalta. Kun tarvitsemme terveydenhoidon erityispalveluita, hoitoonohjauksen tulee kohdistua sinne, missä nämä palvelut on toteutettavissa mahdollisimman nopeasti ja kattavasti.

Palveluista ykköseksi ovat nousseet sosiaali- ja terveyspalvelut.

Samoin vanhuspalveluiden ja lapsiperheiden tarvitsemien palveluiden on oltava sillä tasolla, että voimme sanoa seutumme olevan hyvän elämän seutu. Esimerkiksi vanhuspalveluita ei saa laittaa vastakkain minkään muiden palveluiden kanssa, vaan niiden laadun ja toimivuuden on oltava ikäihmisten hyvän elämän mukaisia.

Ratkaisevaa tulosten saannin kannalta kuitenkin on, että osaamme tehdä yhteistyötä. Meidän on haluttava tehdä yhteistyötä sen sijaan, että laittaisimme jotkin muut tavoitteet yhteistyön edelle!

Jarkko Wuorinen

Kaupunginvaltuutettu,

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Savonlinna

Kommentoi