Lukijalta: Puheensorina torikahvilassa kertoo arjen voimatekijöistä

Kunnat käyvät kamppailua arkisilla voimatekijöillä. Suomessa on kuntia yli 300, joten kilpailu on kovaa. Historialliset syyt pitävät monen syntymäkotiseudulla, mutta aina senkään voima ei riitä. Ihmisten vapaa liikkuminen on ollut ikiarvo. Ja se koskee kaikkea – koulutusta, työpaikkaa, asumista, vapaa-aikaa, matkustamista, yrittämistä jne. Työssäkäynnin ja asioinnin suunnat muuttuvat. Ihmisten ja yritysten odotukset muuttuvat. On siis nähtävä tämä päivä ja huominen.

Pienet teot ja kohtaamiset luovat vetovoimaa. Kun näitä tunteita syntyy, tänne halutaan tulla, täällä halutaan olla ja tänne halutaan jäädä. Joskus ulkoiset syyt sekoittavat pakkaa, mutta niihinkin voidaan vaikuttaa. Meidän on tunnettava Savonlinnan maine- ja imagotekijöitä ja niiden nykytilaa sekä parantamisen kohteita. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus. Kaupunki ei voi valita kuntalaisiaan, yrityksiään, yhteisöjään eikä vieraitaan. Mutta kuntalainen, yritys, yhteisö ja vieras voi valita kuntansa/kaupunkinsa.

Tyytyväisyys synnyttää pitovoimaa. Kun sitä on, täällä halutaan pysyä ja onnistumme pitämään meille hyvän ja erityisen. Tyytyväisyyden tekijöitä voidaan luetella monia, mutta olemmeko jäsentäneet laajemmin asioiden välisiä vaikutuksia ja yhteyksiä. Tunnistammeko kaikki vahvuudet ja mahdollisuudet? Esim. kuntalaisen kokonaisverotus on nykyisin korkealla ja kunnan talousarvion tulot ja menot ovat aina arvovalintoja. Lisäsatsaus johonkin tarkoittaa yleensä luopumista jostakin muusta.

Kun asiat sujuvat ja hoidamme velvoitteet, syntyy luistovoimaa. Kun sitä on, täällä pelataan samaan maaliin ja päätöksiin ollaan tyytyväisiä. Asioiden sujumisen tunne tulee siitä, miltä asiat näyttävät, miten asiat ovat, miten poliittinen koneisto toimii, miten kuntalaiset reagoivat, miten yhteistyö muiden kanssa toimii, miten meidän talous pysyy tasapainossa, miten palvelut pelaavat jne. Savonlinnassa ylivoimatekijöitä ovat mm. ympäristö, luonto, matkailu, koulutus ja kulttuuri sekä monipuolinen yritystoiminta. Edistystä syntyy enemmän konsensuksesta ja yhteistyöstä. Puheensorina torikahvilassa on kuntalaisen osallistumista ja kertoo, miten asiat sujuvat.

Voimatekijöiden yhteisvaikutus koetaan elinvoimassa. Kaupunkilaisen on voitava luottaa edustajiinsa eri tehtävissä. Sote-uudistuksen toimeenpano hyvinvointialueiksi sisältää lupauksen tasavertaisesta terveyden- ja sairaanhoidosta. Se velvoittaa päätöksentekijöitä Helsingissä ja Savonlinnassa. Moneen voidaan vaikuttaa, vaikka kaikesta ei voida yksin päättää. Näkemyseroja voidaan lieventää parhaiten neuvottelu–kuuntelu-keinoin. On parempi, että kaikki voimatekijät ovat ainakin hyvällä tasolla. Yhden voimatekijän erinomaisuus ei kompensoi muita. Saaristoisen kaupungin luontoarvot eivät riitä, jos muut voimatekijät sakkaavat. Uskoa tulevaisuuteen on oltava aina enemmän kuin eilen. Muuten emme edisty.

Keijo Pesonen

Ammattikasvatusneuvos,

koulutuskuntayhtymän johtaja ja ammattiopisto SAMIedun rehtori 1988–2017,

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Savonlinna

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka