Lukijalta: Pääluottamusmies Petri Lajuselle

Sanomalehti Itä-Savossa oli jokunen aika sitten pääluottamusmies Petri Lajusen mielipidekirjoitus ja siihen tehty vastine Taitava Me -hankkeen toimijoilta. Petri Lajunen paheksui kirjoituksessaan tämän hankkeen uusinta aktivointityöpajaa, paikallisopaskampanjaa. Tässä työpajassahan ammattioppaat ohjaavat pajaan hakeutuneita nuoria ja tätä oppia sitten kokeillaan käytännössä ohjaajan tuella ja valvonnan alla.

Kiinnitimme Lajusen kirjoituksesta huomioni oheiseen lauseeseen: Lehtijutussa kuvatut tehtävät ja koulutus täyttävät työn määritelmän ja työnantajana toimii Savonlinnan kesäyliopisto Taitava Me -hankkeen kautta.

Työsopimuslain (55/2001) 1 §:n mukaan työsopimus edellyttää (tähän kaiketi Lajunen viittasi tuolla ”työ” sanalla) syntyäkseen palkkaa tai muuta vastiketta. Paikallisopaskampanjassa on tuotu kaikissa vaiheissa esille se, että tästä toiminnasta ei palkkaa tai muuta vastiketta makseta. Työsopimus ei voi syntyä, jos tämä vastike-elementti ei ole mukana siinä.

Hanketoimijoiden vastineessa tuotiin esille ajatus siitä, että Lajusen esittämien perusteiden myötä tästä aktivointimahdollisuudesta mahdollisesti luovuttaisiin. Näin ei tule toimia. Eihän yhteiskunta voi toimia niin, että se, joka tarpeeksi kovaa huutaa, saa tavoittelemansa asian aina haluamaansa asentoon. Lisäksi Petrillä on epätarkkuutta omissa perusteluissaan tälle kriittiselle kannalleen.

Taitava Me -hankkeen tarkoitus on aktivoida hieman syrjemmälle yhteiskunnassa jääneitä nuoria. Kaikki tiedämme, että kaikki nämä nuoret ovat arvokkaita yksilöitä. Aktivointikeinoissa tulee olla riittävästi moninaisuutta, jotta jokaisella olisi mahdollisuus löytää ”oma juttunsa”. Tähän kaikkeen tämä puheena oleva paikallisopaskampanja tuo hyvän lisän.

Etiäpäin vaan hankkeen toteutuksen suhteen.

Taitava Me -hankkeen tarkoitus on aktivoida hieman syrjemmälle yhteiskunnassa jääneitä nuoria.

Reima Härkönen

Taitava Me -hakkeen ohjausryhmän puheenjohtaja,

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Chieko Okabe-Silvasti

Taitava Me -hakkeen ohjausryhmän jäsen,

kaupunginvaltuutettu (vihr. sit.)

Kommentoi