Pääkirjoitus: Turpeesta luopuminen vaatii ensin vastauksia

Jaana Rautio-Teijonmaa

Kotimaisen turvetuotannon alasajaminen herättää ristiriitaisia mielipiteitä.

Kiistatta tiedetään, että turpeesta aiheutuvat merkittävät hiilidioksidipäästöt ja siksi tuotannon lopettaminen on osa hallituksen kunnianhimoista ilmasto-ohjelmaa.

Oikeutettu kysymys on myös se, mitä turpeen tilalle.

Energiakäytön lisäksi turve on tärkeä muun muassa puuntaimien kasvatusalustana, kasvihuonekasvatuksessa, maanparannusaineena tai kotieläintuotannossa kuivikkeena. Ominaisuuksiltaan turve on ylivertainen ravinnearvojensa ja eläintauteja ehkäisevän koostumuksensa vuoksi.

Sitran kesäkuussa 2020 julkaisema selvitys paljastaa, että turvetta korvaavien materiaalien heikommat ominaisuudet, saatavuus ja hinta voivat muodostua ongelmaksi. Jo nyt tiedetään, että aikaisemmin kasvualustana käytetty kivivilla on luokiteltu ongelmajätteeksi.

Sitran selvityksessä todetaan myös, että turvetta korvaavista materiaaleista ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa, jotta voitaisiin luotettavasti arvioida, kuinka suuri osa turpeen muusta kuin energiakäytöstä voitaisiin kestävästi korvata muilla materiaaleilla.

Saman ongelman kanssa painivat myös ne maat, jotka ovat jo alasajeneet turvetuotantonsa. Muun muassa Irlannissa turvetta tuodaan nyt maahan ulkomailta. Myös kookoskuidun tuomista Aasiasta on väläytelty ratkaisuna, ja Suomeen turvetta tuotaneen jatkossa Venäjältä.

Tietoa siitä, kuinka ilmastoystävällisiä korvaavat materiaalit olisivat tai kuinka paljon niiden tuonti aiheuttaisi hiilidioksidipäästöjä, ei siis ole saatavissa.

Tietoa tarvitaan myös siitä, kuinka suuren lisäkustannuksen tai uhkan turvetuotannon loppuminen aiheuttaa kotimaiselle ruuantuotannolle. Maatalousvaltaiselle Etelä-Savon maakunnalle tämä tieto on tärkeä sekä kotimaista ruokaa arvostavalle kuluttajalle.

Koituvatko liian nopeat ja hallitsemattomat ratkaisut kohtaloksi muillekin kuin vain turvetuotannosta elantonsa saaville yrittäjille. Reilun 2000 henkilötyövuoden menettäminen tuotannosta on sen sijaan jo varmaa.

Kommentoi